Fungovanie a dôsledky fenoménu vykorisťovania, úžery a  vzájomnej šikany

Úžera a šikana

Šikana je nespravodlivé jednanie alebo konanie voči jednotlivcovi alebo nejakej úzkej skupine ľudí, pričom je najčastejšie spojená s mocenskými alebo ideologickými potrebami. Vzájomná úžera, ktorá funguje aj cez rôzne formy šikany, je spôsobená možnosťou v systéme doslova hádzať ľudí na perifériu spoločnosti bez možnosti nejakej sebaobrany a komunitám fungovať doslova z radosti z takýchto vecí. Paradoxne ako ospravedlnenie tohto spôsobu života sa často môže brať náboženská ideológia a zrejme aj oblasti s jej veľkým vplyvom mi umožnili rozbor takejto zložitej témy ponúknuť v dôkaznej forme. Oba tieto fenomény sú samozrejme prepojené, pričom ide o stále odmietané veci, za ktoré vás môžu označiť za paranoidného. Ich definícia je aj preto stále veľmi náročná a budem sa ich fungovanie snažiť ukázať skôr príbehom. Kde sú viaceré veci stále v štádiu definitívneho preukázania.  

V kontexte celého projektu, ktorý teda vznikol vďaka tomu, že som týmto dôsledkom režimu čelil a nejako stále eliminoval, sa to predsa len pokúsim. Teda s už preukázateľnými výsledkami, čím sa prezentujem neustále v akejkoľvek aktivite. Dnes na to existuje vedeckejšia a hlavne empiricky a fakticky overiteľnejšia cesta, ktorú teda týmto ponúkam. Tieto fenomény a dôsledky úžerníckeho režimu považujem za základný kameň jeho fungovania, ako aj základný zdroj spoločenských problémov. Projekt kooperativizmus je vlastne založený na riešení spoločenských problémov cez až takéto ich zdroje a vzhľadom na to sa ich rozboru pri definitívnych záveroch vyhnúť ani nedá.


Vykorisťovanie

Vykorisťovanie je asi známejší a jednoduchšie interpretovateľný pojem. Ako vidíme hore, spomína sa už storočia. Znamená, že z mojej práce žije niekto iný, prípadne ma cez systémové nastavenie a postavenie dokáže niekto nejako vydierať a tlačiť k určitému neprirodzenému správaniu. Za naznačenie tejto témy vás dnes aspoň  neoznačia za nepríčetného. Čo teda pri úžere a šikane neplatí. Sú však absolútnou súčasťou kapitalistického režimu, ako asi aj otrokárskych režimov predtým. 

O týchto fenoménoch budem hovoriť z vlastných a preukázateľných skúseností, snažiť sa ich celkovo identifikovať z rôznych pohľadov. Cez pracovné procesy, komunitné spôsoby a zvyky, ale dôjde asi až do medzinárodného vplyvu a tlakov v rámci dnešnej globalizácie a kompletne celého pyramídového úžerníckeho mechanizmu. Tlaky na prirodzené hierarchie, ktoré sa dajú urobiť vlastne iba cez princípy spravodlivého trhového mechanizmu, sú jedinou cestou na jej postupné odstraňovanie. Na riešení tejto problematiky je teda založený celý projekt kooperativizmus. Preto som sa ako osoba dostal úplne inde, ako dnešní ekonómovia a odborníci, ktorí sa vlastne iba správajú podľa týchto princípov a je to možné ukázať už aj cez skúsenosti v rámci tohto projektu, k čomu prídeme cez projekt čumil. Šikanu ako takú som riešil a musel eliminovať pre potreby riešenia projektu kooperativizmus a takto paralelne vznikla aj táto analýza problematiky. Inej cesty ani nebolo.


Následné preukázanie nespravodlivých krokov jedinou cestou k ukázaniu fenoménov

Na šikane a úžere voči niekomu sa dokážu komunity a spoločenstvá ľudí spájať a vytvárať navonok harmonické vzťahy, čo budem chcieť ukázať. Tie môžu držať a spájať sa na tomto cieli aj po odstraňovaní ľudí, ktorí sú alebo boli šikanovaní. Preto je jedinou cestou ukazovať nespravodlivé jednanie v jednotlivých prípadoch, kde a ako sa veci udiali. To ja spájam aj s výkonnosťou, výsledkami práce, nadobudnutými schopnosťami alebo skúškami overenia mojich slov. Teda maximálne transparentne a bez prekrúcania. A to v rôznych aktivitách, ako aj rôznych oblastiach z geografického hľadiska, čo by malo zvýšiť objektivitu mojich záverov.  Problematiku teda spájam s preukázateľnými výsledkami práce v rámci rôznych bojov pri eliminácii týchto faktorov na moje fungovanie, čo bolo zdrojom a základným predpokladom ich vzniku. Cesta, aj keď často s veľkou námahou, sa teda našla.  Najdôležitejší v kontexte projektu je samozrejme výsledok v podobe zdôvodnenej alternatívy.  

Na týchto veciach však komunity môžu fungovať aj generácie a často môžu byť takéto činy zdrojom takéhoto prežívania. Robenie zla niekomu, kto je pre nejaké štruktúry nebezpečným, pritom môže byť vstupenkou do takýchto komunít a do spoločenských štruktúr. Čo je ale už trochu zložitejšie rozoberať. Malomeštiacke štruktúry a spoločenstvá založené na nejakých ideologických pôdorysoch, cez ktoré si vedia tieto veci vlastne následne ošetrovať, často skutočne fungujú výlučne na takýchto princípoch. Čo sa ja teda snažím ukázať a naznačiť, keďže som si istý, že tieto likvidácie sa diali na mne a na mojej rodine. Dá sa to však iba zhrnutím, prípadne podrobným rozborom takýchto jednotlivých vecí. Vopred upozorňujem, že nepovažujem nejaké komunity či ľudí za lepšie alebo horšie. Ja len mám možnosť to prostredníctvom nejakých, v ktorých som fungoval, ukázať. A podloženú realitu ukazujem vo všeobecnosti, bez čoho by projekt nevznikol. Čiže ani teraz inej cesty vlastne nemám. 


Výsledky práce a nadčasový projekt, ale adept na bezdomovectvo

Vzhľadom na to, že ako niekto, kto sa neustále prezentuje poctivou prácou a výstupmi, som popri vzniku tohto projektu a nevyhnutnosti udržania si akejsi vnútornej slobody adeptom na bezdomovectvo, je skutočne možné tieto problémy systému paralelne ukázať. Netvrdím, že nejaké komunity alebo ľudia, ktorých sa asi priamo či nepriamo dotknem, sú lepší alebo horší. Možno niektorí sú ešte tí lepší a iné možnosti nemali. Pritlačila ich logika režimu a pomáhalo im to prežívať. To neviem a ani nechcem súdiť. Ale iná cesta ako takto opisovať veci skutočne nie je. 


Interpretácia cez duchovný svet 

Jednou z možných interpretácií tejto problematiky je aj duchovnejší svet, ktorý som ja sledoval prostredníctvom tzv. energie rešpektu a energie odsudzovania. Prípadne energie lásky verzus energie nenávisti. Po prvom uvedomovaní si týchto vecí v pracovných procesoch a našom fungovaní som to vedel zaregistrovať  napríklad v rámci filozofie budhizmu. Teda nie je to niečo, čo ja opisujem či snažím sa nejako interpretovať prvýkrát. Alebo niečo, čo nie je nejako spájané s duchovným vnímaním. Možno spojenie cez vedeckejšiu interpretáciu a pracovné procesy robím v tomto smere prvý. Je to však už spomínané v duchovnom svete, pričom napríklad medzi ľuďmi v pracovných procesoch považované za prirodzenú súčasť fungovania. To som ukázal cez príslovia a porekadlá v publikáciách. 

V skutočnosti dokážu spájať obe tieto energie, pričom rozdiel je v tom, že energia nenávisti, ktorá je teda spojená s fenoménom šikany a úžery, nevyhnutne potrebuje obete a odstraňovanie nepohodlných členov. Energia rešpektu zase vie spájať bez obetí a jej vyšší level využívania, ktorým sa dá približovať cez ekonomickú demokraciu, je vidieť cez objektívne výsledky práce. A teda cez objektívnejšie a vedeckejšie postupy. Moja snaha o využívanie tejto formy energie bola spojená často s tvrdým bojom o možnosť jej aplikácie, keď som paradoxne často vyzeral a asi aj vyzerám v spoločnosti ako zlý a konfliktný človek. Preto to ukazujem v rôznych aktivitách, keďže je to u mňa možné a hlavne ich opisujem v súvislostiach a podrobne. Výsledkom sú však prakticky neustále lepšie výsledky práce, ako aj fakt, že ako osoba som nikdy nikoho neodmietal, nepridával sa ku kolektívom, ktoré fungovali na takýchto princípoch odstraňovania nepohodlných a vedel spolupracovať prakticky s každým. To všetko sa dá vyčítať z mojej minulosti. Ako osoba, ktorá sa nejakým spôsobom snažila prebojovať k možnosti fungovať na týchto princípoch, som bol v rámci kapitalisticko-ideologického mechanizmu neustále odmietaný a vyháňaný. Ako niekto, kto dokázal vytvoriť tento projekt a predbehnúť ním dobu, by som najskôr skončil pod mostom ako bezdomovec. Čo je teda potrebné ukázať, keďže je to cesta k pochopeniu asi aj všetkých dnešných problémov.

Energia nenávisti je základným kameňom dnešnej spoločnosti, základným problémom (nielen) Slovenska, čo by som chcel ukázať naprieč mnohými aktivitami. Nakoniec hlavne cez politický svet v rámci projektu čumil. Existencia tohto fenoménu v podstate fungovania politiky vlastne zabraňuje možnosti prechodu takéhoto projektu cez tieto štruktúry. Čiže interpretácia je spojená aj s nemožnosťou dostať ho do diskusií normálnou cestou. Svojím postojom k nemu, keďže ide o jedinú zdôvodnenú alternatívu súčasnosti, to dlhodobo potvrdzujú. Medzi ľudí posadnutých vzájomnou zlobou a nenávisťou je dostať niečo konštruktívne, kde je potrebné uvažovať a rozmýšľať, skutočne nemožné. Diskusie s nimi a ukázanie tohto stavu vecí je jediná cesta, aká sa javí priechodná.

Využívanie energie lásky a využívanie energie nenávisti je teda niekedy ťažké rozoznať, Práve preto pomáhajú objektívne výsledky práce a to, akým spôsobom sa k nim ľudia dostávajú. Projekt kooperativizmus je výsledkom využívania energie rešpektu, čo by malo byť z výsledkov a spôsobov jasné. K využívaniu energie lásky alebo rešpektu sa spoločnosť môže dostať iba cez spravodlivý trhový mechanizmus, čo je cieľom projektu kooperativizmus. Toto je jeho duchovný pôdorys a základ.


Zakázaná zóna

Túto problematiku vnímam a riešim teda dlhodobo, čo by sa dalo preukázať aj cez rôzne medicínske záznamy. Dostal som sa k možnosti o tom hovoriť psychológom a tí moje videnie reality označovali za paranoju. A to neustále, aj keď som to stále viac a viac ukazoval cez prax a cez rozvoj programu. Keďže som to videl na vlastné oči, išiel som ďalej a vnímal to ako súčasť fungovania spoločnosti a problém, ktorý sa nejakým spôsobom dá identifikovať a aj eliminovať. Dnes je na to pripravený zdôvodnený program, avšak moje videnie do týchto súvislostí je spojené s takýmto bojom proti prúdu a asi proti všetkým sú teda už veľké a píšem o niečom, čomu rozumiem a viem relatívne dobrými dôkazmi potvrdiť. Čo by sa skôr asi tiež nedalo. Fungovanie v tomto svete som v mojich publikáciách označil za akúsi zakázanú zónu, kde sa nesmie vstúpiť a spoločnosť a systém vás odstránia, ak to skúsite. Čo sa vlastne len potvrdzovalo a potvrdzuje, avšak so zdôvodneným program, ktorý je jediným svojho druhu, o tom môžem písať už asi sebavedome. Toto bolo teda vstupnou bránou k jeho vzniku a moje vedomosti o tejto problematike sú už veľké, čo by mali potvrdiť jednotlivé aktivity.


Jednotlivé aktivity

Poďme ale k jednotlivým aktivitám, cez ktoré viem existenciu týchto fenoménov rôznym spôsobom ukázať. Pripomínam, že dôležité je to, že ako osoba prinášajúca objektívne výsledky práce, som bol zo spoločnosti z mocenských dôvodov odstraňovaný. Nakoniec sa navymýšľali rôzne dôvody, ktoré jednotlivo opisujem v súvislostiach. Jednotlivé aktivity teda majú svoje špecifiká a spôsoby odstraňovania ľudí sú v nich rôzne. Avšak princíp je stále ten istý. Ako niekto schopnejší, alebo jeden zo schopnejších, som bol z komunít vyštvávaný cez rôzne podvody. V čase a období, keď som sa snažil dôsledky šikany, na ktorých kolektívy a komunity často fungujú, eliminovať. A prinášal tým objektívne výsledky práce alebo individuálne dostával nad kolektívnu úroveň, pričom nabúraval vnútorne poriadky. Samozrejme všetko s tým, že som sa nikdy vedome nepridával ku kolektívom fungujúcim na takýchto veciach a odkedy to vnímam, som asi dosť často izolovaný a relatívne menej kolegiálny, či navonok utiahnutejší. Všetko sa to v dnešnej dobe dá rôznymi dôkaznými spôsobmi prečítať a asi aj v tomto je dnešná doba pripravená na takúto analýzu a ukázaniu princípov akéhosi spoločenského fungovania dneška, alebo otrokárskych režimov vo všeobecnosti. 

Projekt kooperativizmus je definitívnou cestou von z tohto začarovaného kruhu, ktorý sa v rámci otrokárskych režimov neustále končil spoločenským nešťastím, na čo je vlastne dnes opäť jednoznačne nabehnuté a ideme týmto smerom. Toto bol ale základný cieľ pri jeho vzniku. Poďme teda k jednotlivým aktivitám. Každú z nich končím zhrnutím a ukázaním podstaty veci, čo by v prípade časovej tiesne mohlo čitateľovi stačiť prečítať. Je to teda na konci každého príspevku.

Kde to dospelo dnes a ako sa prevaľuje aj "odmietanie novodobej inteligencie tlačiacej sa do politiky" do reálneho sveta, ale aj pretavovanie môjho prístupu do výsledkov práce skutočne v každej činnosti môže byť ukázané a zhrnuté v posledných skúsenostiach. Fungovanie na vzájomnej úžere a neschopnosť niečo konkrétne a prospešné robiť...

Kolektívny šport je ďalšou oblasťou, kde viem fungovanie tohto fenoménu ukázať. Zaujímavá je z viacerých pohľadov. Začala ňou moja predvolebná likvidácia, keď som sa s už relatívne pripraveným projektom chystal dať do toho všetky zdroje a išlo mi o veľa. Ide však o náročnejšiu oblasť, ktorá závisí od mnohých vecí okolo a komunity vedia na veci...

Celkové odstraňovanie projektu z možnosti vstupu do politického prostredia a morálna likvidácia pokračovala ďalšími predvolebnými akciami, ktoré mali opäť zdroje až v mojej dedine a tam sa tieto "akcie" začínali. Dobre ukazuje vzájomnú podporu ideologickej(náboženskej) a kapitalistickej systémovej mašinérie pri likvidácii ľudí a každého pokusu o...

Mechanizmus vplyvov ukázaný v predošlých príspevkoch môžem preukázať podobným spôsobom v podobne založenej oblasti v zahraničí. V tomto prípade som to urobil asi už profesionálnym, doslova neprestrielným a dôkazným spôsobom. Asi aj vďaka rokom skúseností prakticky každou činnosťou v rámci takejto vysokohorskej chaty, kde sa to dialo a na túto...

Táto skúsenosť, ktorou začnem tento prierez jednotlivými aktivitami sa udiala na jeseň roku 2011 vo švédskom Štokholme. Viem ňou ukázať vytvorenie výsledku práce z manažérskej a riadiacej pozície. Problematiku sa v ňom snažím ukázať tak cez komunitnú reakciu na tento výsledok, ako aj riešenie a ukazovanie dôsledkov šikany priamo na stavbe. Cez...

Pohľad na problémy zdola je iný, ale je preukázateľný a skutočne presný 

Tento pohľad a analýza spoločenských problémov z pozície obyčajného človeka, je teda trochu iný ako by mnohí očakávali. Je dokonca taký, že za ukazovanie tohto zrkadla ste považovaný za blázna. Čo už narobíme, keď to tak je. Každopádne ponúkam viacmenej overiteľné veci z pohľadu výsledkov a spoločenskej reakcie a tam sa asi veľmi zavádzať nedá. Program, jeho zdôvodnenie a doterajšia reakcia odborníkov mi stále dávajú za pravdu. Sme k tomu národ, ktorý túži po pomstách či nenávisti a je to v nás zakorenené. Toto nás priťahuje a iný pohľad odpudzuje. Pohľad cez poctivú tvorbu hodnôt a práce je teda trochu iný, ale je pevný, neprestrielný a skutočne iba ten môže niečo posunúť vpred. Chceme len jeden druhého potopiť a potom na konštruktívne rozmýšľanie veľmi neostáva. Asi tak nejako to s nami je, aj keď to asi bude všeobecnejší problém.


Stavbár by skončil v base, politik odmenený

Stavbár nepôjde stavať dom bez plánov, lebo by spadol a ten by skončil v base. Politikovi a odborníkovi to je jedno. Ten za hovorenie do vetra a ničenie práce iných dostáva zaplatené. Majú pokazené základy, avšak plány a rozbor ich nezaujímajú. Radšej sa hádajú nad dekoráciou na štvrtom poschodí, ktoré sa tam kýve a praská a dekorácia ja tak spadne. Asi tak nejako to tam vyzerá a asi tak nejako sa to celé dá ukázať cez takýto svet tvorby hodnôt a poctivej práce.


Intrigy a spoločenské likvidácie prejdú, ale výsledky práce sú nezmazateľné

Neprezentujem sa kariérou ale tým, že som niečo dokázal vytvoriť. Vytvoriť niečo, čo je pre politický priestor to najpodstatnejšie a bez zdôvodneného programu a nie populistických žvástov logicky nič zlepšiť nemôžte. Vytvoril bez konexií, rodinnej či komunitnej tvorby umelej kariéry a hlavne poctivou prácou a poctivým prístupom. To, že som ľuďom slúžil ako možný mech na kopanie, čo teda platilo aj pred tvorbou projektu, len ukazuje zdroje dnešných problémov. Je to smutné, ale je to sprievodný jav projektu. Spoločnosť mi počas jeho rozvoja a asi aj za to zobrala a asi zničila všetko. Len výsledok ostal. Jedinou cestou na zastavenie je moja diskreditácia mimo politického priestoru, to je logické. Na to slúži tento úžernícky režim a to, ako to funguje na dolných poschodiach hierarchie.  Hmatateľný výsledok práce je jediné, čo je ťažko takto mazať.


Túto tému úžery a šikany v spoločnosti, cez ktorú vysvetľujem pôvod, príčiny a zdroje všetkých dnešných problémov ako sú bezdomovci, extrémizmus, terorizmus a iné, takto nateraz ukončím.