Fungovanie a dôsledky fenoménu úžery a šikany v spoločnosti

Šikana je nespravodlivé jednanie alebo konanie voči jednotlivcovi alebo nejakej úzkej skupine ľudí, pričom je najčastejšie spojená s mocenskými alebo ideologickými potrebami. Doplácajú na to často schopnejší ľudia a v globále znižuje celkový ekonomický výstup. Jej preukazovanie je zložitejšou témou, ide v podstate o zakázanú a odmietanú tému. Je však absolútmnou súčasťou kapitalistického režimu a asi aj všetkých otrokárskych režimov predtým. Preukazovanie tohto fenoménu je stále cestou k tomu, že vás označia za nepríčetného, alebo paranoidného a budú chcieť dať liečiť. Ale ja sa o to v kontexte celého projektu, ktorý teda vznikol vďaka tomu, že som týmto dôsledkom režimu čelil a nejako stále eliminoval. Dnes na to teda existuje vedeckejšie a hlavne empiricky a fakticky overiteľná cesta. Ktorú teda týmto ponúkam a tento fenomén a dôsledok režimu považujem za základný kameň jeho fungovania, ako aj základný zdroj problémov. Projekt kooperativizmus je vlastne riešenie spoločenských problémov cez až riešenie takýchto jeho zdrojov.

Úžera a šikana je absolútna podstata každej spoločnosti, ktorá je založená na neprirodzených hierarchiách. Čo je predmetom a snahou o preukázanie. Budem o nej hovoriť a snažiť sa ju identifikovať z rôznych pohľadov. Cez pracovné procesy, komunitné spôsoby a zvyky, ale asi dôjde až do medzinárodného vplyvu a tlakov v rámci dnešnej globalizácie a kompletne celého pyramídového úžerníckeho mechanizmu. Tlaky na prirodzené hierarchie, ktoré sa dajú urobiť vlastne iba cez princípy spravodlivého trhového mechanizmu, sú jedinou cestou na jej postupné odstraňovanie. Na riešení tejto problematiky je teda založený celý projekt kooperativizmus. Preto som sa ako osoba dostal úplne inde, ako dnešní ekonómovia a odborníci, ktorí sa vlastne iba správajú podľa princípov šikany a je to možné ukázať už aj cez skúsenosti v rámci tohto projektu, k čomu prídeme cez projekt čumil. Šikanu ako takú som riešil a musel eliminovať pre potreby riešenia projektu kooperativizmus a takto paralelne vznikla aj táto analýza problematiky. Inej cesty v podstate nebolo.

Na šikane a úžere voči niekomu sa dokážu komunity a spoločenstvá ľudí spájať a vytvárať navonok harmonické vzťahy, čo budem chcieť ukázať. Tie môžu držať a spájať sa na tomto cieli aj po odstraňovaní ľudí, ktorí sú alebo boli šikanovaní. Preto je jedinou cestou ukazovať nespravodlivé jednanie v jednotlivých prípadoch, ktoré ja spájam aj s výkonnosťou alebo nadobudnutými schopnosťami. A to v rôznych aktivitách, ako aj rôznych oblastiach z geografického hľadiska, čo by malo zvýšiť objektivitu mojich záverov. Keďže už som naznačil, že ide o zložitú a stále zakázanú spoločenskú tému, spájam ju s preukázateľnými výsledkami práce v rámci rôznych bojov pri jej eliminácii. Najdôležitejší v kontexte projektu je samozrejme výsledok v podobe zdôvodnenej alternatívy. Čiže prinášam na jej existenciu a dôsledky preukázateľné a empirické dôkazy. Na týchto veciach však komunity môžu fungovať aj generácie a často môžu byť takéto činy zdrojom takéhoto prežívania. Robenie zla niekomu, kto je pre nejaké štruktúry nebezpečným, pritom môže byť vstupenkou do takejto komunity a do spoločenských štruktúr. Čo je už trochu zložitejšie rozoberať. Malomeštiacke štruktúry a spoločenstvá založené na nejakých ideologických pôdorysoch, cez ktoré si vedia tieto veci vlastne následne ošetrovať, často skutočne fungujú výlučne na takýchto princípoch. Čo sa ja teda snažím ukázať a naznačiť, keďže som si istý, že tieto likvidácie sa diali na mne a na mojej rodine. Dá sa to však iba zhrnutím, prípadne ukázaním a rozobratím takýchto jednotlivých vecí.


Interpretácia cez duchovný svet

Jednou z možných interpretácií tejto problematiky je aj duchovnejší svet, ktorý som ja sledoval prostredníctvom tzv. energie rešpektu a energie nenávisti. Je spomínaný napríklad v rámci budhizmu. Teda nie je to niečo, čo ja opisujem prvýkrát, alebo niečo, čo nie je nejako spájané s duchovným vnímaním. Aj keď spojenie cez prax robím v tomto smere asi prvý. V skutočnosti dokážu spájať obe tieto energie, pričom rozdiel je v tom, že energia nenávisti, ktorá je teda spojená s fenoménom šikany, nevyhnutne potrebuje obete a odstraňovanie nepohodlných členov. Energia rešpektu zase vie spájať bez obetí a jej vyšší level využívania, ktorým sa dá približovať cez ekonomickú demokraciu, je vidieť cez objektívne výsledky práce. A teda cez objektívnejšie a vedeckejšie postupy. Moja snaha o využívanie tejto formy energie bola spojená často s tvrdým bojom o možnosť jej aplikácie, keď som paradoxne často vyzeral a asi aj vyzerám ako zlý človek. Preto to ukazujem v rôznych aktivitách, keďže je to u mňa možné a hlavne ich opisujem v súvislostiach a podrobne. Výsledkom sú však prakticky neustále lepšie výsledky práce, ako aj fakt, že ako osoba som nikdy nikoho neodmietal, nepridával sa ku kolektívom, ktoré fungovali na takýchto princípoch odstraňovania nepohodlných a vedel spolupracovať prakticky s každým. To všetko sa dá vyčítať z mojej minulosti. Ako osoba, ktorá sa nejakým spôsobom snažila prebojovať k možnosti fungovať na týchto princípoch, som bol v rámci kapitalisticko-ideologického mechanizmu neustále odmietaný a vyháňaný. Čo je teda potrebné ukázať, keďže je to cesta k pochopeniu asi aj všetkých dnešných problémov.

Energia nenávisti je základným kameňom dnešnej spoločnosti, čo by som chcel ukázať cez politický svet v rámci projektu čumil. A čo vlastne zabraňuje možnosti prechodu takéhoto projektu cez tieto štruktúry. Svojím postojom k nemu, keďže ide o jedinú zdôvodnenú alternatívu súčasnosti, to vlastne potvrdzujú. No ale samozrejme treba dodať, že dnešná kapitalistická-ideologická spoločnosť je na týchto princípoch založená vo všeobecnosti(čo teda ukazujem cez jednotlivé aktivity) a je to jej momentálnym obrazom. Ľudí takto fungujúce osobnosti priťahujú a vyhovujú im. Dokonca si myslím, že komunitná nenávisť a jej spôsoby sú obrovským problémom Slovenska vo všeobecnosti. Je to však bezpochyby systémový a všeobecný spoločenský problém, spojený s neprirodzenými hierarchiami.

Využívanie energie lásky a využívanie energie nenávisti je teda niekedy ťažké rozoznať, Práve preto pomáhajú objektívne výsledky práce a to, akým spôsobom sa k nim ľudia dostávajú. Projekt kooperativizmus je výsledkom využívania energie rešpektu, čo by malo byť z výsledkov a spôsobov jasné. Len problém je v tom, že takýmto štýlom dnes ľudia často končia pod mostom, čo je mojím cieľom logicky ukázať. No a opakujem, že týmto samozrejme zdroje všetkých dnešných problémov.Mojim príbehom a skúsenosťami asi viem ukázať pyramídovú logiku, na ktorej šikana a úžera funguje. Zhora dole, kde sa nakoniec fantasticky zakryje, zavraždia a zničia ľudia, aby dnešná úžernícka karavána mohla fungovať ďalej. No a v mojom prípade viem ukázať jej dôsledky až v rámci oblastí založených na akýchsi kapitalisticko-nábožensko-ideologických pravidlách. Ktoré majú teda iné pravidlá, ako nejaké objektívne fakty založené na poctivých výsledkoch práce a výstupoch, ktorými sa ja obhajujem neustále. Myslím, že práve takéto oblasti a výška využívania šikany v nich mi pomáhajú otvoriť a ukázať tento fenomén v plnej kráse a asi dôkazným spôsobom. 

To, že na niečom takom fungujú výrobné procesy v rámci kapitalizmu, ale fungovali aj v rámci komunizmu, som naznačoval v mojich knihách cez príslovia a porekadlá. Takto nejako nepriamo sa to dá skutočne vyčítať a tento úžernícky valec je niečo, pred čím majú rešpekt asi všetci ľudia fungujúci v pracovných procesoch. Projekt kooperativizmus je založený na tomto poznaní a rozboru sa teda nedá vyhnúť. Vznikol len vďaka tomu, že som tento mechanizmus pochopil a snažil sa ho nejako eliminovať. Otrokárska mašinéria má svoje dôsledky, ktoré som teda niekedy aj navonok drzejším a arogantnejším spôsobom eliminoval a takto vedel prinášať rôzne výsledky práce a dnes ju ukázať prakticky v dôkaznej forme. A treba povedať, že často s ľuďmi, ktorí sú v rámci kapitalistického úžerníckeho mechanizmu tiež tlačení do kúta a len som ich rôznym spôsobom vedel dostať von z tohto začarovaného kruhu úžery a novodobej tyranie. Iná cesta nebola a to, čo som vytvoril, asi zjavne ukazuje správnosť a nevyhnutnosť takéhoto postoja k otrokárskym a úžerníckym princípom súčasnosti.

Robím to napriek tomu, že vás dodnes za takéto veci môžu chcieť zavrieť na psychiatrii. Čo opisujem v publikáciách a aj takýmto tlakom za moje presvedčenie a hovorenie toho, čo som videl a vedel preukazovať, som počas rozvoja musel čeliť. Pripomínam však, že ako hlavný výsledok mojej prace a tohto boja je zdôvodnená systémová alternatíva a roky sa mi nikto ani z najväčších odborníkov neodvážil postaviť do odbornej diskusie. Pri niektorých je to minimálne čudné a ukazuje to výšku pokrytectva v rámci odborných kruhov. Stále pracujem s objektívnymi faktami, ktoré som vedel usporiadať vďaka poznaniu poctivej práce a na tie odborníci nemajú protiargumenty a už dosť preukázateľne sa boja a vyhýbajú konfrontácii. V nich si moje slová jednoducho obhájim a veľmi dobre to vedia, dnes už minimálne tušia. 

Túto problematiku vnímam a riešim teda dlhodobo, čo by sa dalo preukázať cez rôzne medicínske záznamy. Dostal som sa k možnosti o tom hovoriť psychológom a tí moje videnie reality označovali za paranoju. A to neustále, aj keď som to stále viac a viac ukazoval cez prax a cez rozvoj programu. Keďže som to videl na vlastné oči, išiel som ďalej a vnímal to ako súčasť fungovania spoločnosti a problém, ktorý sa nejakým spôsobom dá identifikovať a aj eliminovať. Dnes je na to pripravený program, avšak moje vedomosti a videnie do týchto súvislostí sú teda už veľké a píšem o niečom, čomu rozumiem a viem relatívne dobrými dôkazmi potvrdiť. Čo by sa skôr asi tiež nedalo. Fungovanie v tomto svete som v mojich publikáciách označil za akúsi zakázanú zónu, kde sa nesmie vstúpiť a spoločnosť a systém vás odstránia, ak to skúsite. Čo sa vlastne len potvrdzovalo a potvrdzuje, avšak so zdôvodneným program, ktorý je jediným svojho druhu, o tom môžem písať už asi sebavedome. Toto bolo teda vstupnou bránou k jeho vzniku a moje vedomosti o tejto problematike sú už veľké, čo by mali potvrdiť jednotlivé aktivity.

Pripomínam, že ako človek praxe som vedel rozobrať, rozanalyzovať a zaradiť prakticky každú ekonomickú teóriu, s ktorou som sa stretol. Touto cestou sa môžeme dostať k pravde v rámci projektu a to je dôvod, prečo ma dnešné názory psychológov a iných tzv. odborníkov a sociálnych inžinierov, ktorí najčastejšie nepoznajú nič z reálneho života a často pracujú iba so subjektívnymi pocitmi, prípadne zjavne hája záujmy mocných, absolútne nezaujímajú. Budú vtedy, ak budú schopní moje závery vyvrátiť. Len problém je v tom, že ja si svoje slová neustále potvrdzujem a viem preukázať. Pracujem s objektívnymi informáciami a podloženými faktami a týmto som si absolútne istý. Dodnes som sa s inou formou vyvracania mojich slov kritiky ako pozachrbtových podlostí nestretol. Priniesol som pritom prvú zdôvodnenú systémovú alternatívu. Nič podobné, takto podrobne a asi aj cez prax zdôvodnené niečo dnes neexistuje. A to asi hovorí za všetko.

Poďme ale k jednotlivým aktivitám, cez ktoré viem existenciu tohto fenoménu rôznym spôsobom ukázať. Pripomínam, že dôležité je to, že ako osoba prinášajúca objektívne výsledky práce, som bol zo spoločnosti z mocenských dôvodov odstraňovaný. Nakoniec sa navymýšľali rôzne dôvody, ktoré jednotlivo opisujem v súvislostiach. Jednotlivé aktivity teda majú svoje špecifiká a spôsoby odstraňovania ľudí sú v nich rôzne. Avšak princíp je stále ten istý. Ako niekto schopnejší, alebo jeden zo schopnejších, som bol z komunít vyštvávaný cez rôzne podvody. V čase a období, keď som sa snažil dôsledky šikany, na ktorých kolektívy a komunity často fungujú, eliminovať. A prinášal tým objektívne výsledky práce. Samozrejme s tým, že som sa nikdy vedome nepridával ku kolektívom fungujúcim na takýchto veciach a odkedy to vnímam, som asi dosť často izolovaný a relatívne menej kolegiálny, či navonok utiahnutejší. Všetko sa to v dnešnej dobe dá rôznymi až dôkaznými spôsobmi prečítať a asi aj v tomto je dnešná doba pripravená na takúto analýzu a ukázaniu princípov akéhosi spoločenského fungovania dneška, alebo otrokárskych režimov vo všeobecnosti. Projekt kooperativizmus je definitívnou cestou von z tohto začarovaného kruhu, ktorý sa v rámci otrokárskych režimov neustále končil spoločenským nešťastím, na čo je vlastne dnes opäť jednoznačne nabehnuté a ideme týmto smerom. Toto bol ale základný cieľ pri jeho vzniku. Poďme teda k jednotlivým aktivitám. Každú z nich končím zhrnutím a ukázaním podstaty vecí pri danej veci.

Táto časť dobre ukazuje vzájomnú podporu ideologickej a kapitalistickej mašinérie pri likvidácii ľudí a každého pokusu o nejaký progres. Ideologická mašinéria pomáha ľudí klamať, zavádzať a ospravedlňovať im spoločnú úžeru a šikanu, čo sa teda prejavovalo v mnohých oblastiach. A kapitalistická umožňuje dostávať do riadiacich štruktúr ľudí bez...

Servis

27.10.2020

Prípad, ktorý opisujem, sa dial na vysokohorskej chate počas zimy, keď vypukla korona a kde som pracoval ako účtujúci čašník. Preukazovanie a identifikovanie šikany na pracovisku cez výsledky práce a jednotlivé udalosti, ktoré sa zjavne poprekrúcali v prospech nejakého záveru, som v tomto príklade urobil asi už profesionálnym a doslova...

Túto skúsenosť pridávam z viacerých dôvodov. Môžem na nej ukázať a zhrnúť dnešný stav a dôsledky spoločenskej a komunitnej šikany, ktorá sa v rámci môjho mesta rozbehla počnúc voľbami, kde som ponúkal môj projekt. To, ako sa to priamo či nepriamo pretavuje do môjho súkromného života v každom ohľade. Ale aj to, že výsledky práce mojim prístupom...

Kolektívna šikana, ktorú idem rozobrať cez túto činnosť, sa diala v rámci mojej oblasti a rodnom meste. Je to jednou z činností, kde je potrebná skúška a preto budú veci dopĺňané. Každopádne sa už dajú vyvodzovať asi objektívne závery a fakty by mali stačiť na to, že sa tu niečo dialo a niečo bolo robené umelo v neprospech mňa ako...

Táto činnosť sa udiala na jeseň roku .... vo švédskom Štokholme. Ide o vytvorenie výsledku práce z manažérskej a riadiacej pozície, ktorý bol a je viacerými spôsobmi preukázateľný. A samozrejme následnú spoločenskú reakciu na niečo také. Šikanu a jej elimináciu sa v ňom snažím ukázať tak cez komunitnú reakciu na tento výsledok, ako aj priamo na...

Ani karma, ani Boh. Ale v niečom a niekom inom je pes zakopaný. V inom príspevku

Vyháňaný som bol ako niekto, kto bol jednoducho v danom momente jedným z lepších, ak nie najlepší. To sa snažím ukázať cez nejaké empirické a uchopiteľné dôkazy. Bol som jednoducho nebezpečný pre nastavené hierarchie a nabúraval týmto poriadky. Na stavbe sa mi to podarilo pomocou slabších drog, pričom najsilnejšou bol alkohol. Spojil som nekonfliktných ľudí, zabezpečil dobrú logistiku, aby práca išla plynule a výsledok bol taký, že sme vedeli vyrobiť asi trikrát viac ako tí, ktorí tam boli považovaní za expertov a mali stavbu na starosti. K takémuto výsledku a dnes predkladanému faktu dopomohlo mnoho faktorov, ako ich nepripravenosť na zvládanie situácií vonku, ale asi aj moja istota v správnosť konania, keď som do toho trochu lepšie videl. Ale výsledok a empirické fakty boli také, ako ich opisujem. A sú zistiteľné. V servise sa mi to podarilo vďaka mnohoročným skúsenostiam a tomu, že v prírode a v snehu to mne jednoducho ide za každých okolností. Aj keď mi ľudia nabúrajú a snažia oplyvňovať súkromný život, čo je častou zbraňou na konkurenčný boj dodnes. A na mne sa to vzhľadom na mnohé veci tieto veci jednoducho dlhodobo diali. Ak som mal priateľku a vyhovovalo mi to, vedel som podávať lepšie výkony a bol som celkovo lepším. Čo platí asi v každej činnosti. Avšak tam to platilo aj vtedy, keď ma o také niečo rôzne vplyvy, či už z môjho domova, alebo miestne, obrali. V snehu a prírode to jednoducho spôsobilo moje zhoršenie výkonov, ale aj tak som tam exceloval A tiež tomu dopomohlo aj to, že išlo skutočne o slabších čašníkov. To súviselo asi s tým, ako sa tam vytvárala a formovala pravda cez manažérske vplyvy. Zostali tam len poslušné ovečky, ktoré prikývnu na všetko, ak im ide o prácu a peniaze. A to ja nie som. Mňa zaujíma férovosť, poctivý a transparentný prístup. Mňa si takí jednoducho dobre platenou prácou nekúpia a nezapredám sa za zlatý groš. A už bol problém na svete. Lenže to, že som bol omnoho lepší ako konkurencia, to sa nedalo poprieť. A tam teraz mieri moja skúška a overenie mojich slov. Samozrejme v neposlednom rade aj preto, lebo mi to prináša dobrý zárobok a v danej činnosti som asi skutočne konkurencieschopný a jeden z t´ých lepších. Pričom takéto podvody ma vlastne oberajú o možnosť prežívať a to sa teda nesmie. Reakcia je logická z každého pohľadu, nielen z pohľadu celkového projektu.

No a vo futbale ma do pozície jedného z lepších a aj v danom veku konkurencieschopným na nejakej úrovni dostal kontakt s dievčatami. Jednoducho ak som sa s dievčaťom stretol deň pred zápasom a zapasovalo mi to, vedel som byť ťahúňom a pomaly sa dostávať tam, kde som bol ešte v dorasteneckých časoch. Kde som to jednoducho riešil ešte bez drog a čistý a kde som takúto potrebu možno ešte nemal. Vtedy som bol veľkým ťahúňom, v líderskej pozícii ťahal k skvelému a kompaktnému kolektívu, ktorý vedel prehrat aj tých najlepších. Vtedy ma vlastne z druhej ligy ťahali tréneri na majstrovstvá sveta, čo bolo v takýchto kategóriách určite raritou. Ale asi aj nepriamym dôkazom o mojich slovách. Futbal som dlho nehral a nemal šancu rozvíjať. Ale na dedinskú úroveň to stačí aj po takejto pauze. Treba povedať, že na tejto úrovni, kde sa stali tieto veci, niektoré družstvá trénujú aj trikrát do týždňa a nie je ľahké sa im fyzicky vyrovnať. Ale tým že som si nejakou cestou dokázal zabezpečiť aj v domácich podmienkach možnosť na dievča a v čase, keď som neuveriteľne vadil, mal za sebou niekoľkomesačný prístup k trénovaniu aspoň raz do týždňa(v Rakúsku), vedel so byť platným. Samozrejme, že tento prístup má mnohé negatíva a nemusí zafungovať stále. Aj to som dlhodobejšie sondoval a dostával sa na lepšiu úroveň nejaký typ kontaktu môže dokonca uškodiť a nie je to až také jednoduché. Je lepšie mať možnosť na priateľku, čo mi ale spoločnosť pritom, ako som riešil riešim tento projekt, absolútne neumožňovala. Nevadil som však iba vtedy, keď som hral slabo. Ale keď som sa už dostával takouto zvláštnou cestou tam, kde so bol v minulosti a kde bol jasný náznak toho, že to môžem v tejto činnosti potiahnúť ďaleko, už som vadil a bol absolútne odmietaný. Treba priznať, že mojou motiváciou bol postup do štvrtej ligy a aj preto som sa chcel zlepšovať a hľadal k tomu cesty. Lenže to som u miestnych už veľmi vadil a rok pred voľbami ma vyhnali a do éteru začali vytrubovať, ako som pre kolektívy nebezpečný a ako ich rozvraciam. Rok pred voľbami, keď som do toho šiel dať všetky zdroje a išlo mi o veľa. Neuveriteľné, ale toto urobili moji rodáci komunitne a toto im prešlo. Pričom niečo také sa stalo už v dávnej minulosti a tiež to malo náznaky komunitnej diskreditácie niekoho, kto v spoločnosti pre niečo vadil. To opisujem v iných publikáciách, ale je to bežná súčasť života a formovania poriadkov a hierarchií v týchto oblastiach. Čo len naznačuje, aké typy osobností sa cez takýto mechanizmus do riadiacich pozícií dostávajú a čo vlastne neskôr spôsobujú. Moje mesto je jednoducho založené na šikane, pokrytectve, diskreditácii a spoločenských likvidáciách. Je to oblasť, kde je tento mechanizmus neuveriteľne funkčný a cez neho sa dodnes cez ideológiu a šarlatánstvo vraždí a zabíja.

Do štvrtej ligy sme nakoniec nepostúpili aj vďaka tomu, lebo sme predávali zápasy. Bavilo ich, keď si mohli z niekoho strieľať a tak sa vedeli spájať. Cítili sa nad vecou a vlastne iba takto sa v mojej komunite ľudia vedia spájať. A môj vyhadzov bol pre takto nastavených ľudí vlastne len ďalšou zámienkou na to, aby mali spoločný cieľ. Získavať si ľudí v okolí po nejakom podvode, ktorý aj mnohým vyhovuje a majú na to mnoho dobrých kontaktov, to ich jednoducho baví. A to dokážu pri chlastaní v krčmách a so slabšími hráčmi v nizšej súťaži. V štvrtej lige by asi takýmto alkoholizmom a doslova spoločenskou imbecilitou neprešli a tam ich to teda asi neťahalo.

Dnes často aj na moju adresu počúvam to, že za mojimi problémami je karma, alebo dokonca ma trestá Boh. Na týchto prípadoch chcem naznačiť, kto a čo je tá karma a Boh. Len aby bolo jasné, ako to v týchto končinách funguje dodnes a že ten stredovek ešte neskončil. Toto je ale asi celkovým problémom našej krajiny a už to potvrdzujú reakcie na projekt z vyšších kruhov. Jendoducho poctivo pracujúci človek vytvárajúci hodnoty končí u nás na ulici. Zabije ho ideologicko kapitalistická mašinéria. Kvôli pokrytectvu, klamstvu, zakrývaniu a prekrúcaniu faktov. Preto je dôležité ukazovať celkový výstup práce, lebo iba toto vie takéto formy fungovania spoločnosti preukázať.

Nefungovanie podľa pravidiel miestnej komunity, keď som si alternatívne dokázal zlepšovať výkony, bolo však podľa všetkého ďalšou zámienkou toho, že si mohli dovoliť urobiť ďalší fatálny podraz, ktorý mne však už ublížil priamo a rozhodol som sa to otvoriť. Rok pred voľbami, keď som bol za posledné roky asi v najlepšom rozpoložení z pohľadu futbalu od čias, keď som pravidelne trénoval(nikdy som to nerobil popri možnosti na dievčatá), postupne krok za krokom dospeli do toho, že im rozvraciam kolektív a musím odísť. Napriek tomu, že sa tieto veci a pokriky na mňa od mladých, začali asi rok pred týmto vyhadzovom a súviseli s tým, že som sa začal zlepšovať cez uvedené alternatívne spôsoby. Jednoducho ako niekto, kto bol na ihrisku od väčšiny už lepší a v tomto prípade asi aj nabúraval pravdy, ktoré si dedinčania navyrábali roky predtým o mojej neschopnosti na takúto úroveň, som už veľmi vadil. A paradoxne napriek tomu, že som sa len musel brániť pokrikom často aj mladých pubertiakov, dokázali vytvoriť takýto záver.

Tu sa zastavím pri mechanizme šikany. Je to vlastne nespravodlivé jednanie s jednotlivcom z rôznych dôvodov, na ktorom sa často kolektívy spájajú. Aj tu sa kolektív na tom dokázal spájať a istý čas podávať lepšie výkony a takto snažil dokazovať, že sa nič nedeje a bol som škodcom. Toho, komu pritom ublížia, môžu vlastne často zničiť a v tomto prípade bolo vysoké riziko, že vzhľadom na vysoký vek a možno môj zdravotný stav s množstvom problémov pre hranie v takejto intenzite, toto už prejde. Preto je pri šikane potrebné rozoberať jednotlivé dôvody a to, čo sa nakoniec použije pre zdôvodnenie takéhoto kroku. Moje zlepšené výkony jednoducho nabúravali vnútorné hierarchie a ja som pri nich bol jednoducho individuálne lepší. V takýchto kolektívnych činnostiach to však nemusí prinášať hneď zlepšené spoločné výkony a výsledky. Čo sa teda často používa na jej ospravedlňovanie. Preto je dôležité ukazovať jednotlivé veci a to, že niekto bol skutočne objektom šikany, čo jednak zlepšovalo výkony kolektívu, avšak ničili výkony tohto jednotlivca. Presne to sa dialo v servise a preto je táto paralela výborná. V oboch prípadoch sa kolektívy spojili a označili ma za niekoho, kto škodil kolektívu. Škodil som akurát tým, že som bol id iných pri určitých podmienkach individuálne lepší. V servise to bolo až neuveriteľne viditeľné. Preto je ukázanie jednotlivých vecí veľmi dôležitým. V oboch prípadoch sa jednoducho kolektívne klamalo a mne to teda vzhľadom na politické ambície v spoločnosti ublížilo. Čo je dôvod, prečo do toho idem teraz naplno, aj keď je táto problematika málo odpozorovaná a stále v rámci systému považovaná za paranoju. Je to úplná podstata fungovania dnešnej spoločnosti a cez môj projekt to môžem fantasticky ukázať. Každopádne rozbor jednotlivých skutočností je absolútne nevyhnutný.

Šikana je absolútna podstata fungovania dnešnej spoločnosti a ja sa to snažím mojim príbehom preukázať. Nezakrývanie si očí pred touto vecou a neustále postavenie sa proti tomu, ma dostalo do možnosti riešiť tento projekt. A vlastrne iba preto som ho dostal do takejto formy. V mojom prípade pomáha skutočne to, že sa to dialo na mojej rodine roky. Takto viem ukázať napríklad viaceré veci, keď n=aznak nejakého výsledku práce, ktorý sa vymykal z mńormálu a dostával miestnych do polohy štatuistov, bol neustále sprevádzaný jeho zmietnuutím zo stola a narýchlo povyrábanými dôvodmi na spoločenskú diskreditáciu Jedndoucho v ramci mojej mojej komunity sa diali až absurdné veci a ľudia nemali absolútne zábrany. Začalo to otcom, ktorého pozícia šéfa športového klubu, keď sa už črtal najväčší úspech v dejinách mesta, bola v miestnych kruhoch neakceptovateľná a on bol odstránený a neskôr zdiskreditovaný v komunite na maximum. Moje športové časy mali tiež náznaky toho, že ak som sa nejako vymykal výkonmi, nebolo to veľmi po vôli miestnych. A skončilo tak, že už keď ma nepotrebovali a ja som bol na odchode, ešte stihli zo mňa urobiť niekoho, kto akože škodil. Aj keď som bol na odchode a už by som neškodil. Moje výsledky pri stavbárskej činnosti boli okamžite zmietnuté a zo mňa tu robili úplne sprostého. Takto to fungovalo vlastne aj v iných oblastiach a stále sa hrala tá istá obohraná platňa. No a ak som sa už nadychoval po voľbách v rámci dobrej práce, opäť mi pomohli ľudia z môjho domova k tomu, aby som sa nevedel pohnúť. Jednoducho komunita má obeť, ktorej ubližuje, potom ju kolektívne vysmieva a teší sa z nešťastia iných. Takto ale funguje celý systém a je to dôsledok neprirodzených hierarchií, čo sa vlastne snažím naznačiť a definitívne preukázať.

Je to teda všeobecný spôsob fungovania spoločnosti a čím je vyšší stupeň neprirodzených hierarchií a možností hrať sa s ľuďmi, tým je tento spôsob fungovania na vyššej úrovni. Ibaže je to vyobraziteľné cez ekonomické výsledky a tam spočíva aj riešenie tohto problému. Dá sa to už dnes interpretovať doslova vedecky a dnešní odborníci len čumia a nevedia ani ceknúť. Čo teda ukazujem v rámci projektu čumil a to bude jeho podstatou. Je to akási pyramída a o mojej oblasti sa dá povedať, že úžera je na základe viacerých vecí jej absolútnou podstatou. Každá náboženská ideológia je jednoducho skôr či neskôr cestou k podvodom a klamstvám na tej najvyššej úrovni a v kombinácii s kapitalistickým úžerníctvom je to jednoducho cestou k doslova nekontrolovateľným likvidáciám ľudí. Keďže taká jedna sa momentálne deje na mne, je potrebné to zaznamenať a je to skvelá príležitosť na hlbšie poznanie týchto procesov.

Treba tiež povedať, že mi v tom pomohli aj rôzne obdobia, keď sa darilo moje výsledky práce znevažovať. Rodáci trochu pribrzdili vtedy, keď som začal riešiť projekt. Akonáhle som ho vyriešil(vtedy len vo filmovej podobe), nejakými miestnymi čumilmi, ktorým tento režim poskytol nejaké spoločenské postavenie pozachrbtovými ťahmi vysmievaný a išlo sa do politiky, rodáci si začínali dovoľovať. Nemali zábrany. Práve vtedy vystroja hocčo. Lebo vedia, že na takéto kroky nájdu oporu v širokom okolí a pomôže im to často vo vytváraní vzťahov. Jednoducho je to základný spôsob na vytváranie vzťahov v rámci nastaveného úžerníctva. Ja riešim a dokazujem jednotlivé udalosti, lebo ináč to nejde. Ale toto je vlastne základ fungovania spoločnosti dnes vo všeobecnosti, čo môže môj projekt absolútne potvrdiť.

Po voľbách sa správali ako stádo imbecilov a ja som bol doslova vysmievaný na ulici. Čo potvrdzujú veci, ktoré uvádza v publikáciách. Toto celé absurdé divadlo a likvidácia vlastne rodiny je samozrejme sojená aj s tým, že dnešní politici sú banda zločincov, ktorí mi mali dávno pomôcť. Neviem si už predstaviť objektívnejší dôvod na to, aby niekoho medzi seba prijali, ako je zdôvodnená systémová alternatíva, To, že sa k tomu nevedia vyjadriť a nemajú na to, len potvrdzuje moje slová. Všetko, ale úplne všteko spočíva v neprirodzených hierarchiách tohto režimu a tí, ktorí sa pasujú za tých najlepších, sú vlastne tí najväčší zločinci, ktoré sa dostali hore cez úžernícky mechanizmus. A takto vlastne spôsobujú problémy. Namiesto toho aby mi pomohli a ja to mohol dotiahnúť, vlastne čakajú na moju likvidáciu.

Zdroje a príčiny sú teda asi mimo môjho mesta a komunity, čo je jasné, ale v rámci nej sa to ľahšie ukazuje vzhľadom na mnohé uvedené veci a to, že ľudia sú tu živelnejší a viac bez zábran. A dokazovanie tejto veci sa dá len cez objektívne výsledky práce a rozbor jednotlivých vecí, ktorý vie ukázať nespravodlivé konanie voči niekomu. Rozbor toho, či sa niekde diala nespravodlivosť a či náhodou nebola zdrojom fungovania komunity. Teda šikana, na ktorej sa krátkodobo ľudia spojili a takto fungovali. Lebo to často vedie k likvidácii jednotlivcov alebo rodín a potom je to ťažšie ukázať. V rámci Rakúska a servisu som túto vec posunul do absurdného levelu. Vlastne som to tu už skoro dokázal a tí ľudia sa sami usvedčujú z absolútne nečestného konania. Ďalej sa vzhľadom na moju pozíciu a možnosti zájsť nedalo a asi aj doba je skutočne pripravená na niečo také. Oni to môžu zakrývať rôznym spôsobom. Komunitne pomáhať protagonistom tejto veci, čo je často dôsledok ideologicky nastavených komunít. Ale aj moje nepustenie do skúšky, čo sa ukazovalo v mojej oblasti, kde je to postavené na tých istých princípoch. Tam som to ukazoval v kolektívnom športe. Najprv sa niečo také vykoná, potom sa to kolektívne zakrýva a vlastne zničí poctivo pracujúci človek, ktorý prináša objektívne lepšie výsledky práce, ako konkurencia. A tu sme pri dôvodoch toho, prečo ja som cez sledovanie tohto mechanizmu prišiel k prvej zdôvodnenej alternatíve v histórii. Jednoducho tam, kde ma spoločnosť nechcela pustiť a kde som mal zakázané fungovať, tam sa nachádza pravda. Šikana a úžera je základ a podstata spoločnosti založenej na neprirodzených hierarchiách. Jej preukazovanie je zložitejšou, ale určite nie nemožnou vecou. Mne tomu teda pomohlo mnoho vecí aj z minulosti mojej rodiny a rodnej oblasti.