PROJEKT    ČUMIL

                                            Projekt čumil

Projekt čumil reflektuje na tupé čumenie dnešných odborníkov na ponúkanú zdôvodnenú alternatívu. Ich snahou je odstraňovať ho ignoráciou, zavádzaním, vyhýbaním sa odbornej debate, avšak už aj vytváraním kolektívnych záverov bez udania objektívnych argumentov. Čiže spájaním sa práve za takýmto účelom. Alebo na princípoch šikany a úžery voči niekomu, čo je predmetom záujmu pri rozbore problémov režimu, rozobraný v inej časti.   

Fakt, že je to jedinou podobnou vecou z globálneho pohľadu som ukázal viacerými spôsobmi v publikáciách. Žiaden politik a ani odborník na Slovensku(nielen) nič podobné neurobil a nezdôvodnil ani z malej miery. To je dôvodom ich konania a vďaka tomu môžem aj tieto spoločenské javy zabudované aj v odbornom svete ukazovať v takom rozsahu

Projekt budem teda ukazovať cez takéto spoločenské javy, keďže tie boli cestou k riešeniu projektu a ako neskôr uvidíme, odborníci a politici sa podľa nich správajú, je to podstata aj ich fungovania. Na čo zrejme postupne v kontexte doterajších javov prinesiem nezvratné dôkazy.

Spojiť sa a niekoho bezdôvodne zo spoločnosti odstrániť je základný problém kapitalistickej spoločnosti a jej fungovania. Je to jej základný princíp a ľudia sú k tomu vedení. Dôvody sú mocenské a konkurenčné, pričom teraz ideme k tým najvyšším hierarchiám režimu.
Projekt kooperativizmus ako cestou von z tohto začarovaného kruhu

Podrobným autentickým rozborom som chcel ukázať, ako sa kolektívy a komunita dokáže za účelom odstránenia a likvidácie niekoho spájať. Dôležité je to, že najčastejšie si to zlíznu tí lepší a je to logicky tolerované neprirodzenými hierarchiami, na ktorých je dnešný režim postavený a ktorý je takto iniciátorom všetkých spoločenských problémov. Samozrejme ide o zložitú problematiku a je potrebné veci vidieť v súvislostiach. Ukazoval som to vo viacerých aktivitách, hlavne kde sa to dá cez objektívne veci, výsledky práce a empirické dôkazy. Avšak v rámci mojich publikácií aj cez príslovia a porekadlá, ktoré sú medzi obyčajnými ľuďmi fungujúcimi vo výrobných procesoch. Jednoducho obyčajní ľudia tejto problematike a existencii tohto fenoménu v pracovných procesoch rozumejú viac ako naši odborníci, ktorí si svoje konanie možno ani neuvedomujú.

Pri hrozbe postavenia, z mocenských a ideologických dôvodov, teda dokázalo práve vytváranie virtuálnej reality a kolektívneho zavádzania za účelom odstraňovania konkurencie, ľudí spájať. V nejakých prípadoch boli moje tvrdenia v rámci pracovných procesov už v stave doslova dokázateľnosti a nepriepustnosti. Jednoducho už som to vedel a viem doslova dokazovať, čo samozrejme riešim a posúvam ďalej a opisujem na inom mieste v rámci riešenia problematiky.

Nepochybujem, že to pre mnohých znie pranoidne, alebo čudne. Avšak skutočne iba postavenie sa tejto realite mi umožnilo dostať projekt do tejto podoby. Cestou von je teda projekt kooperativizmus, ktorý tlakom na fungovanie trhového mechanizmu a nevyhnutnosti tlakov na zefektívňovanie, bude tlačiť na prirodzené hierarchie a na elimináciu fungovania spoločnosti na takomto princípe. Mal som možnosť to ukázať cez oblasti fungujúce na náboženskej ideológii, ktoré fungovanie takéhoto princípu života podľa mňa veľmi umocňuje a čo zrejme umožnilo predložiť to v takto dôkaznej forme.


V makrosvete sa dá ťažko klamať 

Tieto veci sa teda dajú rôznym spôsobom preukazovať a interpretovať, avšak najdôležitejšie je, že sa dajú najlepšie vidieť cez makroekonomické analýzy. V mikrosvete je možné jednotlivca, prípadne nejakú entitu v prípade spoločenskej potreby klamať, odstavovať, ovplyvňovať nejaké faktory. Čo už teda asi je zjavnou súčasťou aj môjho boja a sprievodným faktorom tohto projektu. Ale v analýzach makroekonomického svete to možné nie je. A to je dôvodom, prečo je projekt kooperativizmus sprevádzaný prvou makroekonomickou analýzou, ktorá skutočne sedí a dajú sa z nej vytvárať objektívne závery. Dostal som sa k nej práve cez riešenie a nezakrývanie si očí pred takýmito javmi.


Úžera a šikana v odborných a politických kruhoch

Snaha o napojenie projektu na dnešné politické štruktúry trvá mnoho rokov, jeho priebeh sa dá vidieť tu.


Odmietanie politikov a rozvoj v ťažkých podmienkach tiež pomohlo ukázať úžeru a šikanu

Na začiatku rozvoja projektu, ktorý mal jednoznačné znaky nadčasovosti a jedinečnosti už pri napísaní knihy Kooperativizmus v roku 2015, som vzhľadom na už vtedajšie okolnosti rozvoja projektu prosil o pomoc aj preto, lebo som chcel veci ďalej rozvíjať.  Nakoniec sa mi teda dostávalo iba kolektívnej ignorancie napriek takýmto znakom projektu a ja som to musel rozvíjať často v ťažkých podmienkach pre takúto činnosť a popri práci zahraničí. Zrejme aj to pomohlo v tom, že viem problematiku úžery a šikany zabudovanú v tomto režime podrobne rozobrať a podať spôsobom, ako som podal. 

Pripomínam, že medzičasom som mal možnosť na nejakých diskusiách rozprávať aj s nejakými politikmi, avšak tí sa na tento level odbornosti zjavne nechytajú a neustále bol odtiaľ vyháňaný. V podstate sa len skrývali za prívržencov a neustále utekali od témy. Ale aj preto je to potrebné dostať do kľudných odborných diskusií a na takýchto podujatiach na to niet priestor. 

Projekt kooperativizmus je dnes jedinou zdôvodnenou systémovou alternatívou azda z každého pohľadu. Cez skúsenosti v praxi, historické skúsenosti ale doslova aj empirickým spôsobom. Predbehol som ním dnešných odborníkov azda o generáciu a aj to je dôvodom ich doterajšieho správania sa a konania, ktoré ako uvidíme, je v skutočnosti založené tiež len na princípoch šikany a úžery voči niekomu. Čo by malo ďalej potvrdzovať závery, že dnešná spoločnosť, jej princípy a asi aj problémy, skutočne hlboko súvisia s existenciou týchto fenoménov. Dnešní odborníci a riadiace štruktúry sú výsledkom tohto fungovania a ich správanie iba kopíruje to, na akých princípoch sa dostávali k svojim spoločenským postaveniam. Nekompetentnosťou, neschopnosťou posudzovať a triediť informácie, avšak hlavne ničením a ruinovaním práce iných, čo je zjavné aj pri tomto projekte. Teda šikana a úžera voči iným. Sú výsledkom úžerníckeho režimu a na tomto vychovaní.  


Spojenie na základe objektívnych, alebo vymyslených argumentov???

Projektom čumil ideme tieto veci definitívne preskúmať a overiť. Začnem ho komunikáciou s odborníkmi so SAV, ktorí sa k tomu vyjadrili presne podľa rozoberaných princípov. Spojili sa a bez argumentov sa to snažia odstaviť. Na čo som samozrejme reagoval a chcem od nich, aby si svoje slová vedeli zastať a rozobrať. Dokonca som to prirovnal ku krčmovým rečiam a to sa na vedeckých pracovníkov a verejnú odbornosť zjavne nehodí. Snahou je hneď po ich reakcii overiť, či si spoločne niečo len vymysleli pre nejaký cieľ, alebo skutočne sú ich slová kryté argumentmi..

Maily a komunikácia so SAV a nejakými médiami, ktoré predchádzali vzniku projektu čumil...Ukážeme aj úroveň a stav dnešnej žurnalistiky?

Zaujímavosťou môže byť najprv ponúkaná debata v internetovom rádiu s poslancom Blahom, ktorý teda z akademického pohľadu je jednou z najkompetentnejších na posúdenie pravdivosti mojich slov, prípadne ich vyvrátenie. Niekoľko dní po tomto definitívnom zrušení sa v ňom predstavuje sám, pričom témou je jeho súkromný život. Toto je taká zaujímavosť, ktorá síce nič nedokazuje, avšak naznačuje to, ako to medzi "odborníkmi" a "novinármi" chodí a ako vyzerá celý začarovaný kruh úžerníckeho režimu. 

Vyhýbanie sa novinárov v niečom takom tiež naznačuje úroveň novinárčiny vo všeobecnosti a asi aj to, prečo sa dejú veci, ako sú vraždy Jána a Martiny. Nehľadajú riešenia, hľadanie a križovanie vinníkov je pre spoločnosť príťažlivejšie. Nenávisť, úžera a šikana je v rámci týchto kruhov úplne zabudovaná a je tiež skvelou ukážkou dnešného stavu spoločnosti. Pokusov s novinármi bolo tiež mnoho a tento záver má objektívne preukázateľný podklad. Niečo som naznačil v rámci mojej oblasti, avšak tých pokusov bolo aj na iné miesta, kde to teda mali dávno pustiť.


Otázka teda znie:

Dokázali sa odborníci iba spojiť a označiť niečo za zlé bez argumentov? Fungujú presne tak, ako som to ukazoval pri spomínanej problematike pri pracovných procesoch v rámci kapitalistických výrobných vzťahoch? Alebo existujú argumenty a oni to len skrývajú? Máme dnes do činenia s odbornými a riadiacimi kruhmi, ktoré sú skutočne dobré iba v zavádzaní a úžerníckych spôsoboch? Dokážeme definitívne odkiaľ fúka vietor a že aj tentokrát ryba smrdí od hlavy?

Odpoveď už poskytli, na zdôvodnenie sa čaká. Nižšie osloveného poslanca Blahu som sa pokúšal osloviť viacerými spôsobmi. Keďže ide vzhľadom na jeho akademickú prácu asi o najkompetentnejšiu osobu, ktorá by mala vedieť byť objektívnym kritikom. Zatiaľ sa tiež len skrýva a uteká. Uvidíme, tak ako aj pri ďalších. Pripomínam, že v rámci mojich publikácií reagujem na rôzne ekonomické projekty a vedel som na nich urobiť závery a podrobne ich rozobrať. Ibaže som to robil cez argumenty, čo teraz ukazujem ako príklad odborníkom dnešného režimu.

Pridávam video a výzvu na poslanca Ľuboša Blahu, ako aj iných odborníkov z rôznych oblastí: