GORILA 2

Kniha Gorila 2 (jeseň 2019)

Táto publikácia vznikla ako výsledok mojich snáh získať prístup k verejnej diskusii s nejakým odborníkom. Tu som sa obrátil na ľavicového poslanca NR SR Ľuboša Blahu, ktorý sa tejto problematike jednak dlhodobo venuje vo svojich knihách, ale s istotou som vedel, že o mne a projekte veľmi dobre vie. Takisto ako vie, akú má teoretickú hodnotu a že ide o prácu, ktorá je ďaleko nad dnešnými odbornými kruhmi. Video obsahuje jeho prísľub k diskusii s ním, pod podmienkou naštudovania si jeho literatúry. Napriek faktu, že svoj sľub nesplnil a jeho reakcia bola skôr opačná(napríklad moje odstránenie z jeho facebooku po zverejnení tejto výzvy a mojom splnení si úlohy)musím konštatovať, že naštudovanie si jeho literatúry projektu dalo množstvo nových pozitív a asi aj definitívnych istôt, o čo ide a že nič podobné neexistuje a ani nikdy ani z malej miery neexistovalo.  Video a sľub..


Publikácia..