Austrália

Niečo o autorovi

Po vysokej škole a štúdiu makroekonómie v Bratislave som cestoval a pracoval v rôznych oblastiach  vyspelého kapitalistického sveta. Takto sa krok za krokom dostával k pochopeniu mnohých súvislostí systému z geografického hľadiska, pochopeniu súvislostí tvorby hodnôt v mnohých činnostiach a celkovému nadhľadu, ktorý mi neskôr umožnil riešiť tento projekt. Dlhšie som si uvedomoval, že vidím do vecí, ktoré sú jednoducho v rámci odborného sveta prehliadané, aj keď sú pri tvorbe hodnôt absolútne podstatné. A to sa aj potvrdilo. Priame riešenie tohto projektu bolo toho dôkazom a takto nejako krok za krokom vznikala a vznikla prvá zdôvodnená systémová alternatíva, ktorá potrebuje momentálne potrebuje už len kontakt s odbornými kruhmi. To sa rieši v rámci projektu čumil a akcie šerif.

V súkromnom a profesijnom živote som možno skôr rebel, alebo niekto, kto je pre dnes nastavené štruktúry menej prispôsobivý a nechcený. Ide o dôsledok faktu, že sa k ľuďom správam ako rovný s rovným a pri problémoch sa ozývam. Čo bolo teda cestou k vnútornej slobode a možnosti riešiť takúto vizionársku vec. Popri tvorbe projektu som v rámci kapitalistického režimu nemal nárok na tvorbu napríklad kariéry, čo dnes okrem zhrnutia skúseností v publikáciách potvrdzujem aj nepriamo pri postupnom rozbore a odkrývaní dnešného odborného a politického sveta. Jednoducho išlo o absolútne nekompatibilné veci. Prešiel som si však mnohými typmi práce či aktivít(aj z riadiacej pozície), čo bolo tiež dôležitým pre chápanie vecí z nadhľadu. Projektový manažér, čašník, stavebník, poľnohospodár, ale aj športovec. Tým všetkým som postupne prechádzal predtým, ako som dokázal vidieť do potrebných súvislostí, z ktorých som čerpal pri tvorbe a rozvoji projektu.