Austrália

Niečo o autorovi

Po vysokej škole som cestoval a pracoval v rôznych oblastiach po celom svete. Takto sa krok za krokom dostával k pochopeniu mnohých súvislostí systému z geografického hľadiska, súvislostí tvorby hodnôt v mnohých oblastiach a celkovému nadhľadu, ktorý mi neskôr umožnil riešiť tento projekt. Dlhšie som si uvedomoval, že vidím do vecí, ktoré sú jednoducho v rámci odborného sveta prehliadané a to sa aj potvrdilo. Priame riešenie tohto projektu bolo toho dôkazom a takto nejako krok za krokom vznikala a vznikla prvá zdôvodnená alternatíva, ktorá potrebuje kontakt s odbornými kruhmi, ktoré sa tomu zatiaľ dlhodobo vyhýbajú.

V súkromnom a profesijnom živote som možno skôr rebel, alebo niekto, kto je pre dnes nastavené štruktúry málo prispôsobivý a nechcený. Bez toho, aby som sa k neprirodzeným hierarchiám správal ako rovný s rovným, nemohol by som ďalej rozvíjať tento projekt. Keďže napriek jeho nadčasovým výsledkom som nedostal v žiadnych odborných či politických kruhoch priestor(zhrnutie v článku nižšie) a možnosť rozvíjať takouto formou, musel som sa ďalej živiť rôznymi prácami, ktoré vyústili do zaujímavých problémov. Ich zhrnutie je tiež súčasťou tohto projektu a môžu pekne ukázať pravú tvár doby. Hlavne to ukazujem v aktivitách, kde také niečo možné je a kde sa na potvrdzovanie slov dajú priniesť a predložiť doslova empirické dôkazy. Predkladám objektívne výsledky v práci a rozličných aktivitách z rôznej pozície a snažím sa naznačiť dôsledky neprirodzených hierarchií zabudovaných v systéme. K tomu teda aj pohľad spoločnosti na takúto obhajobu. Práca je jednoducho nadčasová a veľkou nadstavbou dnešného odborného sveta z každého pohľadu. Dodnes riešim a dokazujem aj formy šikany(v práci ale aj šikany ideológiou poznačených komunít), ktoré som oznamoval a postupne odkrýval. Môj boj za spravodlivosť v systéme je teda nielen v teoretickej oblasti, ale je to autentická súčasť môjho naberania skúseností a života. Bez čoho by to jednoducho nešlo a je to asi to najdôležitejšie. Je to prirodzený a autentický výsledok. Všetko podrobne v mojich knihách.


Prečo sám vojak v poli?

Asi je potrebné dodať, že projekt je výsledkom individuálnej aktivity po tom, ako som si uvedomil hlbšie videnie súvislostí. Bol doteraz odmietnutý prakticky všetkými politickými stranami a aj preto je to momentálne individuálna vec, čo je častou kritikou na moju adresu. Dodnes nebol preverený odbornými kruhmi napriek tomu, že je od začiatku nadčasovým a netradične podrobne zdôvodňovaným projektom. Dovolím si povedať, že protiargumenty na moje prezentovanie vecí a javov nebudú. Asi aj to je dôvod odmietania a toho, že to musí byť teraz prezentované takýmto, pre politický priestor trochu atypickým spôsobom. Je to niečo nové, nejde o politické pokusy a spájanie sa za účelom moci, ale ponúkanie konštruktívneho riešenia. Ktoré je ale logickou hrozbou dnešnej moci a tiež možným dôvodom nemožnosti mojej prirodzenej participácie na politickom, ale už asi aj na spoločenskom živote, čo podrobne zdôvodňujem a ukazujem v knihách. Je to boj proti prúdu, čo je pri systémovej alternatíve asi logickým sprievodným javom. Individuálnosť pri ponúkaní rôznymi cestami je teda niečo prirodzené, aj keď možno nechcené. Ináč to ale nešlo a bola a je to nevyhnutná cesta k tomuto výsledku. Ľudia sa ľahšie pripájajú na moc, pričom moja zraniteľná pozícia je skôr zdrojom obrovských problémov a toho, že moja spoločenská eliminácia môže v tejto etape rozvoja projektu iným pomáhať k sociálnej inklúzii v rámci dnešnéh systémového nastavenia. Čo sa stále ukazuje ako realita a to, čomu som musel a musím čeliť. Verím, že sa to čoskoro zmení, ale zatiaľ je to stále individuálna záležitosť a prezentujem to takýmto spôsobom. Napojený na dnešné systémové štruktúry by som niečo také rozvíjať bezpochyby nemohol. Podrobne to zdôvodňujem v mojich knihách.