Austrália

Niečo o autorovi

Po vysokej škole a štúdiu makroekonómie v Bratislave som cestoval a pracoval v rôznych oblastiach  vyspelého kapitalistického sveta. Takto sa krok za krokom dostával k pochopeniu mnohých súvislostí systému z geografického hľadiska, pochopeniu súvislostí tvorby hodnôt v mnohých činnostiach a celkovému nadhľadu, ktorý mi neskôr umožnil riešiť tento projekt. Dlhšie som si uvedomoval, že vidím do vecí, ktoré sú jednoducho v rámci odborného sveta prehliadané, aj keď sú pri tvorbe hodnôt absolútne podstatné. A to sa aj potvrdilo. Priame riešenie tohto projektu bolo toho dôkazom a takto nejako krok za krokom vznikala a vznikla prvá zdôvodnená systémová alternatíva, ktorá potrebuje už len kontakt s odbornými kruhmi. Ten by mal definitívne potvrdiť moje slová o úrovni projektu. 

V súkromnom a profesijnom živote som možno skôr rebel, alebo niekto, kto je pre dnes nastavené štruktúry menej prispôsobivý a nechcený. Ide o dôsledok faktu, že sa k ľuďom správam ako rovný s rovným a pri problémoch sa ozývam. Čo bolo teda cestou k vnútornej slobode a možnosti riešiť takúto vizionársku vec. Popri tvorbe projektu som v rámci kapitalistického režimu nemal nárok na tvorbu napríklad kariéry, čím sa dnešní odborníci doby často chvália a prezentujú. Jednoducho išlo zatiaľ o absolútne nekompatibilné veci, čo je spolu s tým, čo som urobil a s ohľadom s už doteraz zozbieranými reakciami odborných kruhov asi ďalší dôkaz o podstate režimu, v ktorom fungujeme. To všetko bude zrejme súčasťou poslednej pripravovanej knihy, ktorá by mala ukázať tieto zaujímavosti. 

Dôležitým však je to, že som si prešiel mnohými typmi práce či aktivít(aj z riadiacej pozície), čo bolo  pre možnosť riešenia takéhoto projektu nevyhnutným. Navonok odbornejších, aj menej odborných. Bol som projektový manažér, čašník, stavebník, poľnohospodár, ale aj športovec. Všetko som vykonával v snahe o výsledky a striktne v snahe o zlepšovanie samého seba, bez snáh o odstraňovanie iných, či pridávanie sa k takýmto veciam pri snahe o prežitie, či udržanie si pozície. A to bol často jedným z najväčších kameňov úrazu mojich šancí na prežívanie, či presadzovanie sa v systémových štruktúrach doby, čo by som teda chcel predstaviť v pripravovanej knihe a ozrejmiť práve túto problematiku v spojitosti so systémovým nastavením. A myslím, že práve táto snaha a tento cieľ boli tým najdôležitejším, že som sa k riešeniu takéhoto zložitého rébusu dostal a už asi evidentne ho aj vyriešil. Keďže základným cieľom na začiatku bolo riešenie práve tohto spoločenského problému, ktorý som videl z mnohých strán, aktivít, ako aj pozícií.