Kniha Kooperativizmus

Kniha Kooperativizmus online


Kniha Kooperativizmus vyšla ešte v roku 2015. Obsahuje tri časti. Prvou je možno menej presný rozbor historických súvislostí a načrtnutie podstaty kooperativizmu cez ekonomickú demokraciu. Túto časť dnes už plnohodnotne nahradzuje odborná argumentácia ktorá bola najprv urobená v podobe filmu, dnes už v zlepšenej forme v knižnej podobe. Nielen že to nahradzuje, ale vo všeobecnosti absolútne zdôvodňuje a argumentuje správnosť a nevyhnutnosť nastavenej cesty.

Druhá časť obsahuje to, ako bude kooperativizmus vyzerať v praxi a tretia časť spôsob a cesta prechodu na takýto spôsob fungovania ekonomických pravidiel. Tieto dve časti sa dajú považovať za správne od začiatku a nie je potrebná ich podrobnejšia analýza v tejto fáze projektu.