Odborná argumentácia kooperativizmu (2020)


Odborná argumentácia kooperativizmu prešla rôznymi etapami vývoja. Najprv bola spracovaná vo forme filmu ešte v roku 2017 pri prvých snahách o posunutie projektu do volieb. Už ten obsahoval základnú logiku zddôvodnenia, ktorá vlastne ostala a iba sa menila forma. Táto publikácia je už písaná vedeckou formou prostredníctvom odvolávania sa na zdroje informácií. Sú pri nej využité najnovšie a najobjektívnejšie informácie a štatistiky, ktoré sa v rámci ekonomických vied dajú v súčasnosti využívať. Spracovanie je samozrejme robené pre účel zddôvodnenia ekonomického návrhu. Filmy sa medzičasom stiahli z obehu aj z dôvodu menej profesionálneho spracovania a využívania vecí, na ktoré by som potreboval mať oprávnenie a povolenie. Takto sa projekt pomaly ale isto dostáva tak do absolútne profesionálnej formy, ako aj systémom dovolenej, čo je pre budúcnosť v prípade posúvania projektu do politického éteru asi tiež veľmi dôležitým.