Odborná argumentácia kooperativizmu (2020)


Odborná argumentácia kooperativizmu prešla rôznymi etapami vývoja. Najprv bola spracovaná vo forme filmu, ktorý už obsahoval základn