Odborná argumentácia kooperativizmu (2020)


Kniha Odborná argumentácia, alebo posledný klinec do kapitalistickej rakve obsahuje vylepšenú verziu argumentácie, ktorá bola robená v podobe dokumentárneho filmu. Okrem tejto odbornej stránky opisujem sprievodné javy rovoja tohto projektu. Kniha je písaná spôsobom, akým sa píšu vedecké publikácie. Teda s odvolávaním sa na zdroje informácií. Využívam informácie, ktoré dokázali zhromaždiť dva ideologické tábory. Liberálny, ako aj komunitaristický. Empirické zdôvodnenie je zase založené na zhromaždených informáciách vydaných v knihe Kapitál v 21. storočí, čo sa dnes objektívne považuje za bibliu ekonómie a je to súhrn všetkého, čo sa v rámci tejto vednej disciplíny podarilo dodnes zozbierať a zaevidovať. Zdroje sú aj iné, avšak toto je základ, ktorý zaručuje maximálne využitie všetkých dnes dostupných a overiteľných informácií k danej problematike. Viac jednoducho neexistuje a objektívnejśie sa dnes v rámci ekonómie nedá ďalej zájsť. Kooperativizmus je nadstavba dnešného odborného sveta. Možno akýsi záver doterajšieho bádania, o čom by mala publikácia presvedčiť. Informácie využité v 3. časti, ktorá sa dotýka sprievodných javov rozvoja projektu, sú tiež z veľkej časti overiteľné, pričom spôsoby uvádzam. Táto časť má pomôcť pochopiť hlbšie súvislosti projektu, ako aj ukázať zrkadlo dnešnej spoločnosti, objektívne trendy a smerovanie.