Politická komunálna skúsenosť

01.11.2020

Celkové odstraňovanie projektu z možnosti vstupu do politického prostredia a morálna likvidácia pokračovala ďalšími predvolebnými akciami, ktoré mali opäť zdroje až v mojej dedine a tam sa tieto "akcie" začínali. Dobre ukazuje vzájomnú podporu ideologickej(náboženskej) a kapitalistickej systémovej mašinérie pri likvidácii ľudí a každého pokusu o nejaký progres. 

Ideologická mašinéria pomáha ľudí klamať, zavádzať a ospravedlňovať im spoločnú úžeru a šikanu, čo sa teda prejavovalo v mnohých oblastiach a malo to často korene až v mojej dedine, kde to ľudia robili niekedy až zaujímavým spôsobom a kde sú tieto vplyvy obrovské. A systém založený na centrálnom rozdeľovaní zdrojov(cez finančný systém či štát) dokáže vytvárať osobností a kariéry bez nutnosti odbornosti, manažérskych schopností a pod. Takéto osobnosti potom riešia politický svet, čo samozrejme vplýva na ich schopnosti niečo ponúkať, argumentovať, či posudzovať. Presne toto ukázala táto skúsenosť. 


Práca na projektoch niečo naznačovala

To, že v rámci mojej oblasti som bol zdrojom miestnej potreby niekoho šikanovať, som sa snažil naznačiť v predošlých príspevkoch. Predvolebné obdobie bolo už jednoznačne v tomto duchu a veci sa po niekoľkoročnej pauze vrátili späť. Teda asi v oveľa väčšej miere, keďže takýto projekt je dobrým dôvodom na to, aby som nedostal jesť, nedostal životné potreby, aby som sa jednoducho nemohol hýbať. Tieto zbrane majú dnes mocní v rukách a pomocou rôznych štruktúr na takúto úžeru tlačia. Samozrejme základom je to, aby som ostával bez zdrojov na život a bez šance niečo vôbec robiť. Môj predvolebný pokus pracovať ako projektový manažér, alebo niečo také, čo som v iných pomeroch a za iných podmienok zvládal nadštandardne dobre, som odrazu robiť nevedel. Výsledky hovorili, že som projekty zvládal asi na 200 percent. Na nejaké som dokonca poukázal, že boli zle zadané. Avšak išlo už o obdobie, keď som mal v rukách napísanú prvú knihu a projekt bol na svete. Aby toho nebolo málo, táto skúška bola sprevádzaná náhodnou návštevou vrcholového politika v danej firme. Potom som bol vysmiaty, pričom dnes počúvam aj dôvody ako nesprávne splachovanie záchoda. Asi tak zachádza likvidácia v takýchto oblastiach, asi tam je mentálny svet ľudí, ktorí budú neskôr pasovaní do pozície odborníkov a budú v takej oblasti možno aj politickými ašpirantmi. Vy robíte program, snažíte sa prinášať výsledky, rozmýšľate nad podstatou vecí a prácou, máte v rukách prvú zdôvodnenú systémovú alternatívu a doslova cez mašinériu neuveriteľných intríg neprejdete, zavraždia vám možnosť na fungovanie a skončíte na ulici. Jednoducho takéto veci sa dajú zabezpečovať aj morálnou podporou a ľudia v oblasti moju šikanu a likvidáciu využívať na získavanie si priazne vyšších hierarchií. O tom je systémová úžera a celé toto sa mojim príbehom dá pekne a postupne preukázať. 

Bolo by asi naivné si myslieť, že politici o takomto projekte nevedia. Oni o tom vedia, je to jedinečná vec z mnohých pohľadov, roky to majú na stole s prosbami o pomoc, ale jediné na čo sa zmôžu je ignorácia, alebo asi aj takéto tlaky zhora dole. Vedia ako dnešný režim funguje a ako ma odstavovať. Nie pomáhať a hľadať spôsoby, ako program dostať do diskusií. Tam už budú bezmocní, tam sa to ukáže a ja som im konkurenciou. Využiť úžernícky mechanizmus na odstránenie, aby si to časom prebrali. To je asi jasná logika toho, čo robia a prečo aj tí, ktorých by to malo byť povinnosťou z povahy ich akademického záujmu, sa hrajú zatiaľ na nevidiacich. Tento projekt jednoducho rozbije odborné kruhy a prejde nimi ako nôž maslom. A jedinou šancou je moja eliminácie vopred. Ale možno aj preto je dobrým nástrojom na ukázanie odbornosti a mentálneho stavu dnešných odborníkov, politikov, či riadiacich pracovníkov, ktorých tento režim pasuje do takejto spoločenskej pozície.


Opäť korene na dedine

Tri mesiace pred voľbami, cez ktoré som sa tento projekt snažil dostávať do politiky a v posledný možný deň sa ku kandidátom v meste zapája ďalší dedinčan z mojej časti. Z pohľadu spoločenského postavenia je to riaditeľ banky v meste a teda navonok akceptovaná a vážená osoba. Samozrejme hlavne známy člen a podporovateľ náboženskej ideológie, ktorá pôsobí v tejto oblasti a prezentujúci sa náboženským životom. Ako každého iného kandidáta, aj tohto pána som sa pokúšal nejakým spôsobom dostať do projektu, ktorý teda v jeho prípade je aj v rámci jeho odborného sveta. Podobne ako iní, hľadal len cestičky ako sa tomu vyhnúť a ako ma vlastne verejne označovať za niečo, čo on neakceptuje. V rámci svojej politickej kampane sa namiesto svojho oboru zaoberal životným prostredím, táral dva na tri a hral sa na akéhosi ľudomila, ako ho aj mladí v meste časom nazývali. Teda "milovníka ľudí", čo bolo zrejme spojené s výzorom na billboardoch majúcich podtón pokrytectva.

Tento ľudomil do volieb samozrejme nešiel s tým, aby v nich vyhral a aby sa v nich vôbec zúčastnil. Potreboval stiahnúť miestnych kresťanov preč od mojej ponuky, keďže tam bola vysoká pravdepodobnosť, že sa mnohí stiahnú ku mne. Už keď pre nič iné, tak preto, že ma aspoň poznajú. Všetko, na čo sa argumentačne zmohol pri mojich otázkach bolo doslova nič a vedel, že to ani nemusí. Zaujímavé je aj to, že ich ani nesťahoval k nejakému kresťanovi, ale miestnemu ateistovi, ktorý nakoniec skončil vo voľbách druhý. Lenže miestny ateista je menšia hrozba pre ideológiu. Miestny ateista samozrejme okrem nejakej kariéry do volieb neponúkal v podstate nič konkrétne, hlavne nič akokoľvek zdôvodnené, vyargumentované alebo kryté. Čo teda asi nie je prekvapením, politici sú v tom rovnakí. Ale bola to možnosť zapojiť miestnych na niekoho, kto pre ich ideológiu nie je žiadna "prekážka". Miestny ateista bola dobrá vlajková loď potrieb takýchto kruhov. Ide o herca a riaditeľa akéhosi osvetového strediska. Ktorý pri voľbách a ponuke nadčasového projektu samozrejme celú svoju agendu hneď zaprel, ako sa na správneho politika patrí. Zaujímavé je aj prepojenie a úzke vzťahy na už dnešného predsedu kresťanského hnutia na Slovensku, ktorý celé toto divadlo s vysokou pravdepodobnosťou zastrešoval. Išli sa spájať, ale ich cieľom nebolo nič konkrétne. Ich cieľom bola nenávisť voči súčasnému establishmentu. Ako sa to na správnych kresťanov a politikov k tomu patrí. Preto je zaujímavé pozrieť sa na jeho odbornosť a to, ako si takúto osobnosť vytvára. Prešiel primátorovaním jedného blízkeho mestečka a jeho hlavnou agendou, ktorou sa vedel popýšiť, bola samozrejme príslušnosť k ideológii. Človek proti tomu bezpochyby nenamieta, iba to neskoršie správanie sa takýchto článkov v politike je zaujímavé, ukazuje asi aj na dôsledky tejto mašinérie dnes. 

Títo páni sa spoločne prezentovali tým, že sa hrali pred všetkými na nevidiacich. A to aj cez niekoho, koho odbornosťou je veľká časť agendy v rámci projektu. Takýmto spôsobom a využívaním zbrane ignorácie a ťahaním ovečiek cez ideologický košiar vybavili ďalšiu časť predvolebného divadla, ktoré sa teda opäť konalo v rámci mojej dediny a malo v nej korene. Keď vravím, že úžernícka karavána sa dostáva až do dediny a to cez ideologické štruktúry a pokrytectvo, tak toto je asi skvelý príklad.


Tí, ktorí dokážu spájať... uff 

Častým znakom takýchto činov novodobých osobností je to, že oni sú tí, ktorí sa dokážu spájať. Čo je samozrejme pekné a zaujímavé, každý by sa mal dokázať spájať, len sa treba bližšie pozrieť dovnútra a zistiť, na čom sa tí ľudia dokážu spájať. Či je to iba nenávisť voči niekomu, odstraňovanie nepohodlných, ideologické ciele, rozkrádaní spoločnosti? Je to obyčajný boj po moci? Alebo je to program, ktorý toto eliminuje, o čo sa teda pokúšam ja mojim projektom? Pripomínam, že najväčší ašpiranti v meste na túto politickú funkciu, cez ktorú som projekt chcel ponúkať a riešiť ďalej, aj po voľbách odmietali možnosť spolupráce so mnou. Predvolebné obdobie bolo sprevádzané akousi kolektívnou ignoráciou z ich strany a pri rôznych pokusoch spájaniach sa nikto sa o to so mnou ani len nepokúsil, pričom ja som sa snažil osloviť pre pripájanie sa cez program každého z nich. Aj keď som ponúkol niečo už vtedy zjavne nadčasové, závery kryl so skúsenosťami a životnou cestou a nikdy som s nimi nespolupracoval. Nemal sa ich ani ako dotknúť, ako to mnohí pri striktnom riešení problémov a podvodov v rôznych oblastiach mohli cítiť. Asi teda až na moje objektívne otázky pred voľbami, kde sa skrývali a nechceli odpovedať, lebo veci sú pri takejto ponuke jasné a zreteľné. Toto asi hovorí za všetko. Presne toto ukazuje výšku osobností, na čom sú schopní sa spájať a ukazuje podstatu ich konania a fungovania. Dokážu sa spájať a spolupracovať, ale iba s takými, ktorí sa im poklonkujú. 

Niečo podobné som chcel ukázať aj v rámci športu, čo malo svoje mnohé špecifické okolnosti, ktoré samozrejme opisujem inde. Ale podobný začiatok, kde ma niekto  spočiatku iba neškodne, avšak bezdôvodne odmietal, postupom času som bol vyštvaný aj za okolností, ktoré už asi naznačujú organizovanú komunitnú šikanu a asi brutálne spoločné činy, ktoré teda môžu mať extrémne dôsledky. Odmietanie tiež iba niekoho spájalo, dodávalo zmysel fungovania a malo neskôr podobný priebeh. Najväčšie osobnosti v meste, ktoré vyplaví tento režim, sa v rámci politiky zmôžu na hranie sa na schopných spolupracovať a spájať. Ale iba vtedy, ak ten lepší alebo schopnejší je od nich čo najďalej a najlepšie aby sa s ním nemuseli konfrontovať. Najlepšie, ak to za nich vybavia iní. Takto nejako nevinne začínal následný povolebný proces, ktorý teda lepšie opíšem v poslednom príspevku.


Prečo máme extrémistov, bezdomovcov, ale asi aj teroristov?

Schopnosť spolupracovať s každým musí byť základným atribútom ľudí v riadiacich štruktúrach a hlavne politikov. Pokiaľ tomu tak nie je, tak riadiaci pracovník je tlačený k fungovaniu na vyštvávaní a zlíznu si to tí lepší. Pri ponuke nadčasovo zdôvodneného strategického programu, ktorý je dnes na trhu preukázateľne jediný svojho druhu je asi zrejmé, že na tomto politickom trhu som tým lepším článkom. Že som asi niekde ďalej. Dôležité je pochopiť, že šikanu a úžeru v spoločnosti spôsobujú ľudia v riadiacich štruktúrach, ktorí na takú pozíciu nevyrástli. To je základným dôvodom bezdomovcov, extrémistov, ale asi aj všetkých iných problémov. Tieto veci sa v rôznych oblastiach dajú preukazovať iným spôsobom a kapitalistický pyramídový úžernícky mechanizmus veľmi sťažuje tvorbu prirodzených hierarchií v oblasti výroby a tvorby hodnôt. Napriek tomu som sa snažil tieto veci ukázať z rôznych oblastí tak geograficky ako aj rôznych aktivít. Avšak aj z rôznych pozícií. Pokiaľ sa chce, mocní v rámci dnešného podnikateľsko-spoločenských štruktúr z vás urobia bezdomovca. Môžete byť Einstein a vyriešiť všetky problémy. Môžete vytvárať niekoľkonásobne viac, vedia to poprekrúcať. Vytvoria sa umelé konflikty, pomáha ľuďom, ktorí šikanu konajú, nedajú ženu, ale zrejme aj zoberú ženu, keď im už niečo ujde, nezaplatia ľuďom, ktorých máte na starosti alebo narýchlo vybavia hocičo, aby ste ostal neschopným a nezodpovedným. Toto sa dnes robí v rámci kapitalisticko ideologického mechanizmu, toto viem doslova preukázať cez moje skúsenosti. 


V politike nie je o čom

Mocní a ideológovia ľudí a spoločnosť tlačia do takéhoto spôsobu fungovania a takto likvidujú každý náznak zdravého rozumu prechodu do politiky. Toto je dôsledok fungovania podnikateľských kruhov v režime, kde sa peniaze centralizujú cez rôzne spôsoby a kde trhový mechanizmus, poctivá tvorba hodnôt, efektivita či poctivý prístup sú to posledné, čo o prežívaní rozhoduje. Páčiť sa vyšším hierarchiám to zmetie. Avšak v politickom boji som sa s historicky prvým zdôvodneným program, ktorý má za úlohu vyviesť z tohto úžerníckeho fungovania a hrania mocných, stal absolútne bezkonkurenčným. A tieto novodobé politické osobnosti, ktoré sa v rámci komunálneho pokusu zmohli na spojenie a hranie divadla pred ľuďmi s cieľom mojej diskreditácie, takto priamo či nepriamo, iniciujú a spôsobujú takéto činy. Pre ukázanie tejto logiky a následnej likvidácie, ktorá mala skutočne často zdroj v mojej komunite, boli tieto voľby skutočne výborným prostriedkom. Odmietnutím mojej osoby bez nejakých dôvodov a hlavne za stavu, keď v konkurenčnom boji objektívnych argumentov skutočne nemajú šancu nejako sa mi len priblížiť, sa títo ľudia vopred preukázali tým, že v politike budú spôsobovať iba mafiánske štruktúry, rodinkárstvo, netransparentnosť a nenávisť jeden voči druhému. Teda to, čo oni kritizujú a čo sa im na dnešnej politike často nepáči. Iniciujú vlastne vyháňanie tých lepších. Progres a dobro pre spoločnosť je skutočne to posledné čo ich zaujíma. Je to začarovaný kruh tejto nebezpečnej úžerníckej a výlučne na podvodoch a manipuláciách založenej doby, ktorý sa takto dá preukázať. Pustením projektu do debát s politikmi a odborníkmi, ináč to nejde.


Dejte mi lidi, my to udeláme... hovorili už aj komunisti

Niečo robiť, ale aj manažovať a riadiť dokáže teda skoro každý. Keď pozná pracovné procesy, tak je to samozrejmé. Len otázne je, ako to dokážeme robiť. Či odstraňovaním nepohodlných, alebo priamym, transparentným a čestným spôsobom v snahe o spoluprácu s každým a hlavne efektívne. Komunizmus zavedený u nás po svetovej vojne tiež padol na neefektivite. Všetky moje skúsenosti hovoria o nejakej efektivite a výsledkoch práce keď sa šikana konala. Hovoria o tom, že práve ako niekto, kto prinášal skvelé výsledky práce spojené s vnútornou slobodou, bol som zo spoločnosti vyháňaný. Efektivita cez trhový mechanizmus je jedinou cestou k riešeniu spoločenských problémov. Je to jedinou cestou na zastavenie takýchto spoločenských likvidácií a spoločenských vrážd, ktoré ako vidíme, sú hlboko zakorenené v novodobých osobnostiach a ľuďoch už vstupujúcich do politiky. Sú na tom prakticky vychovaní a vyformovaní. Dokážeme veci robiť, len najprv odstráňte prosím toho, ktorý tu máva nejakým zdôvodneným programom. Čo sa zbláznil? A tak začína úžera a šikana v spoločnosti a tak sa zastaví všetko živé a zdravé. Takto nejako začínala moja povolebná likvidácia, ktorá teda stále pokračuje a budem ju rozoberať v poslednom príspevku. Začínala u tých, ktorí sa derú k moci a ak by mali čisté úmysly, tak sa pridajú. Ale hlavne by sa o to zaujímali, avšak ani na taký level nedorástli a asi aj zjavne išli robiť niečo opačné zneužívaním svojich kariér. 


Náboženstvá a energia nenávisti

Keďže sa snažím ukázať fungovanie faktora nenávisti v spoločnosti, tak náboženské komunity na tomto princípe fungujú prakticky všetky. Svojím spôsobom učia a vedú k tomuto spôsobu ľudí od mladosti. Nenávisť potrebuje objekt, o ktorý sa ľudia spoločne oprú a budú proti nemu bojovať. Pri takomto presvedčení nie je ťažké nájsť niekoho, kto má presvedčenie iné. Je to vlastne tá najjednoduchšia cesta, ako si nájsť potrebnú obeť a ospravedlniť jej šikanu, likvidáciu, v minulosti často vraždu, čo sa asi koná svojským spôsobom dodnes. To je často ich princíp a je jasné, že ak sa stretnú dvaja hlboko presvedčení o svojej náboženskej pravde a z iných strán barikády, môžu sa tak akurát povraždiť. Lebo spoločnú reč nakoniec nenájdu. O tom sú náboženstvá, fungovali prakticky stále na tomto princípe a toto logicky zneužívajú rôzni mocichtiví manipulátori. A tak funguje aj moja oblasť, ktorej dobrým objektom som teraz ja. Som hrozbou pre ich pravdy a tým, že som sa toho vzdal a až následne rozvinul projekt, ktorý sa teraz silou mocou a všetkými možnými aj nemožnými prostriedkami snažia odstrániť z éteru, tým som pre ich ideologickú mašinériu hrozbou. Lebo hľadajú presný opak. Hľadajú ovečky, ktoré bojujú za ich pravdy, oni im potom urobia napríklad kariéry a tak budú hlásať o tom, ako boh niečo vytvoril a ako priklonenie sa k ich ideológii pomáha v živote jednotlivca. Treba povedať, že systém, kde nerozhodujú žiadne poctivé výsledky práce, im to doslova umožňuje a vyhovuje pri presadzovaní takýchto vecí. Tak sa chytajú ďalšie ovce, vytvára komunita. Takto nejako tu vznikajú mnohí politici a osobnosti, ktorí následne pomáhajú aj v mojej likvidácii a likvidácii tohto projektu. V tom je riziko vzniku osobností cez takýto mechanizmus ideológie a ich pôsobenie môže byť skutočne až devastačné. Títo ľudia sa nenaučili poctivo triediť veci, prinášať poctivé výsledky práce, hľadať riešenia cez objektívne fakty, byť objektívny či nestranný. Ponúkať pred nich zdôvodnený program je pre ich mentálny svet a vývoj skutočne niečo nezvládnuteľné a budú sa uchyľovať k ideologickým nástrojom, kde rozmýšľať či si niečo obhájiť, potrebné nie je. A problém je v tom, že ak takíto ľudia a cez takúto cestu sú už v politike, už to tam nevedia zmeniť. Čo samozrejme platí vo všeobecnosti a systémové nastavenie tam tiež nedostáva často najbystrejších. Čiže zo svojej pozície, ku ktorej sa dostali často cez proklamáciu k životu a boju za rodiny, môžu skutočne rodiny a život okolo nás zabíjať a vraždiť. Paradox, ale asi takto nejako môžu fungovať zlé dôsledky ideologickej mašinérie v oblastiach, ktoré sú na nich vystavané a štruktúrované. Moje skúsenosti s projektom mi v tom dávajú za pravdu a mnohé veci zrejme majú korene práve tam.

Hranie sa s nadpozemskými silami, hranie sa na bohov namiesto schopností posudzovať, triediť informácie a úprimnej snahy pre čestnosť, spoločenské dobro a pokrok, je základným zdrojom a najjednoduchšou cestou k fungovaniu na úžere a šikane. Opakom je hra s faktami, na ktorej je projekt kooperativizmus postavený a ktorá môže toto pokrytectvo ľahko prezradiť a ukázaťPodstata veci

V tejto časti venovanej politickej komunálnej skúsenosti môžem dobre ukázať prepojenosť fungovania kapitalistickej mašinérie cez systémové pravidlá a náboženskú ideológiu. Systémové pravidlá a úžernícka povaha umožňujú vytárať osobnosti a kariéry ľuďom často bez schopností, prípadne objektívneho ukazovania nejakých výsledkov práce. Takéto osobnosti sa dostávajú do politiky a aj cez zneužívanie náboženskej ideológie dokážu nástrojmi ako je ignorácia a vyhýbanie sa diskusie poprieť niekedy aj vlastnú odbornosť. Výsledok je ten, že ľudia, ktorí sa hrajú na bojovníkov za život a rodiny, sú v realite často ich vrahmi. Stačia na to pozachrbtové klamstvá a verejná ignorácia. Ničím iným prakticky ani nemusia disponovať. Začarovaný kruh, ktorý ukazuje aj to, akým mechanizmom vznikali dnešné politické a iné osobnosti, ktoré samozrejme chcem ukázať v pravom svetle cez projekt čumil. Toto je asi dobrý podklad pre ukázanie už systémových dôsledkov vo vrcholovej politike, riadiacich štruktúrach a navonok odborných kruhoch. Dôležitý kamienok pre ukázanie celého zločineckého a úžerníckeho mechanizmu dnešného režimu. Ideológia je veľmi funkčný nástroj na odstraňovanie pokroku, čo ale asi nie je žiadnou novinkou. Projekt vznikol paralelne popri vzdaniu sa takejto veci, bez čoho by to asi možné nebolo. Čo teda nebudem popierať a meniť to pre politické body. A čo asi celkovo pomáha ukázať tieto súvislosti.

V neposlednom rade viem týmito vecami ukázať to, kde sa začínala moja povolebná likvidácia, ktorá bude opísaná v poslednom príspevku. Zdroj je v činoch ľudí, ktorí sú v riadiacich štruktúrach a ktorí svojimi princípmi a spôsobom fungovania a presadzovania sa dávajú obraz celej spoločnosti. Ryba smrdí od hlavy a tu je táto prepojenosť dobre viditeľná. Šikanu a úžeru spôsobuje systém a to, ako sa ľudia dostávajú do riadiacich štruktúr, čo je potom vidieť takto.