Akcia Šerif


Celá výzva Akcie šerif a článok, cez ktorý bola robená kliknutím tu..: 


Akcia šerif je súčasťou projektu čumil, v rámci ktorého je snahou definitívne preukázanie stavu teórie kooperativizmu. Ide o historicky prvú zdôvodnenú alternatívu k úžerníckym režimom a dnes už preukázateľne jedinú skutočnú cestu na riešenie dnešných spoločenských problémov. Kapitalistický režim a jeho vnútorné problémy sa podobne ako iné úžernícke režimy doteraz končili iba masovými ľudskými nešťastiami, k čomu je nabehnuté opäť. Na tieto tvrdenia existujú tak historické, ako aj vedecké zdôvodnenia a dôkazy. Riešiť túto vec cez zdôvodnenú demokratickú alternatívu doteraz možné nebolo. Doteraz neexistovala a táto je historicky prvá, pričom obsahuje aj mierumilovnú a nenásilnú cestu k cieľu, čo história tiež nepamätá. Ukázať sa to však sa dá iba cez odborné diskusie, na ktoré sa vehementne tlačí a ktorým sa dnešní odborníci zatiaľ vehementne vyhýbajú. Ako všetkému konštruktívnemu, čo nejde z dielne "politickej mašinérie režimu a jeho odborníkov". Za spochybnenie alebo vyvrátenie teórie, ako som ja urobil v rámci publikácie Odbornej argumentácie či Gorila 2 so všetkými inými, s ktorými som sa stretol, je sľúbených 5000 Eur!!! Tie dostane ten, kto bude vedieť ukázať, čo v rámci projektu je nerealizovateľné a čo podstatné v rámci neho nesedí. Pod niečim podstatným rozumiem také veci, ktoré výrazne narúšajú závery a predpoklady, na ktorých je celý projekt postavený. Celá práca vychádza z overiteľných informácií podaných buď oficiálne uznávanými inštitúciami, či osobnosťami. 

Materiály pre akciu cez publikácie Kooperatlivizmus, Odborná argumentácia a Gorila 2

Podklady pre znenie výzvy sa nachádzajú v rámci projektu čumil.

Akcia na jeden rok so snahou o zapojenie všetkých odborných kruhov

Akcia Šerif je predbežne naplánovaná na obdobie jedného roku a je poslaná všetkým dotyčným odborníkom(ľavicovým aj pravicovým), politickým stranám, médiám naprieč celým Slovenskom, ale aj univerzitám. Je jednoducho urobené maximum pre jej propagáciu. Bude však robená aj v priebehu budúceho roku až do novembra, kedy bude s nejakými závermi ukončená. Samozrejme prípadné diskusie nahrávané a ukázané verejne. 


V prípade, že to niekto dokáže urobiť, bude akcia samozrejme ukončená. Rok je doba pre definitívne ukončenie.


Do akcie sa môže zapojiť ktokoľvek, kontakt cez email na úvodnej stránke alebo FB profil projektu kooperativizmu. Vstup na diskusiu bude samozrejme voľný a bude vopred avizovaný.