Príbeh otroka, ktorý sa rozhodol, že bude slobodným (jar 2019)

Táto rozpísaná kniha v krátkosti obsahuje moju cestu a naberanie skúseností, ktoré ma viedli k pochopeniu pojmu ekonomickej demokracie a jej návrhu na makroekonomickej úrovni. Podstata je v tom, že som pochopil mikrosvet. Ten je niekedy zvláštny, možno dnes krutý a neprirodzené hierarchie z neho robia doslova bordel. Cez toto pochopenie som však následne videl makroekonomické súvislosti a vedel navrhnúť ekonomickú alternatívu vedúci k ekonomickej demokracii. Po mnohých rokoch postupného chápania a analyzovania mikrosveta som následne videl ten makro úplne z inej perspektívy ako prakticky všetci dnešní ekonómovia, čo je základný dôvod toho, že som sa prepracovával k tomuto projektu a jeho zdôvodneniu a vytvoril prakticky jedinú analýzu, ktorá môže v rámci tejto vednej disciplíny mať nejaké smerodajné závery. Aj toto obsahuje a podrobne opisuje táto rozpísaná kniha.

Publikácia vznikla aj z dôvodu faktu, ako dopadla moja prvá politická skúsenosť a voľby, v ktorých som projekt ponúkal. Zjavne nadčasovej práci sa dostalo výsmechu a mne paradoxne možno až komunitného ponižovania. Týmto spôsobom som začal veci riešiť ináč a ukazovať cez prax a výsledky. Neotvorenie tejto veci malo veľmi zlý dopad na politický pokus. Rok a pol po jej napísaní a ukončení publikácií Gorila 2 a Odborná argumentácia, čím som asi zavŕšil teoretickú prácu, môžem hovoriť o správnom rozhodnutí a nevyhnutnej ceste. Jej napísanie malo okrem uvoľnenia môjho vnútorného napätia, čo mi pomohlo ďalej riešiť veľmi zložité súvislosti a študovať množstvo literatúry, aj rôzne spoločenské reakcie na zakrývanie vecí, ktoré som v publikácii načrtol. Tie samozrejme ďalej evidujem a veci posúvam v smere preukazovania mojich slov. Ide aj o určitú formu sebaobrany, keďže moja zraniteľná pozícia a takýto projekt sú možnou cestou k ďalšiemu odstraňovaniu zo spoločnosti v rámci mocenského mechanizmu a takto to ostáva registrované. Pričom niečo také bolo dlhodobejšou realitou, ktorá sa v povolebnom období vracala vo veľkej miere. Pozitív bolo teda mnoho a bola tiež dôležitým medzičlánkom k napredovaniu projektu, keďže ten je skutočne aj o ukázaní toho, ako v rámci kapitalistického úžerníckeho mechanizmu funguje spomínaný mikrosvet. Pri snahe o ukázanie celej cesty ju samozrejme nemôžem vynechať, aj keď nerieši z pohľadu odborných súvislostí ako jediná nič konkrétne. Je však v nej mnoho zaujímavých povolebných faktov, ktoré sa samozrejme budú otvárať v rámci preukazovania vecí ďalej. A v neposlednom rade sa v ďalších publikáciách často odvolávam na túto.

Takže v povolebnom období na základe viacerých vecí som sa rozhodol, že budem veci otvárať a skúsenosti ukazovať. Samozrejme s tým, že moje slová viem do nejakej miery preukázať. Ide o spoločenské problémy a je to zložitejšia problematika, ale takto nejako som začal a táto publikácia bola prvou v tejto zmene. Inej možnosti som nemal. Takéto otváranie je na jednej strane odvážne a určite nie je bežné, na tej druhej môže v kontexte projektu ukázať zaujímavosti, o ktorých mnohí ani netušia. Týmto začínam ukazovať mikrosvet a dôsledky režimu cez šikanu z rôznych pohľadov.