Príbeh otroka, ktorý sa rozhodol, že bude slobodným

Táto rozpísaná kniha v krátkosti obsahuje moju cestu a naberanie skúseností, ktoré ma viedli k pochopeniu pojmu ekonomickej demokracie a jej návrhu na makroekonomickej úrovni. Podstata je v tom, že som pochopil mikrosvet. Ten je niekedy zvláštny, možno dnes krutý a neprirodzené hierarchie z neho robia doslova bordel. Cez toto pochopenie som však následne videl makroekonomické súvislosti a vedel navrhnúť ekonomickú alternatívu vedúci k ekonomickej demokracii. Po mnohých rokoch postupného chápania a analyzovania mikrosveta som následne videl ten makro úplne z inej perspektívy ako prakticky všetci dnešní ekonómovia, čo je základný dôvod toho, že som sa prepracovával k tomuto projektu a jeho zdôvodneniu a vytvoril prakticky jedinú analýzu, ktorá môže v rámci tejto vednej disciplíny mať nejaké smerodajné závery. Aj toto obsahuje a podrobne opisuje táto rozpísaná kniha.