Austrália

Podklady ku kandidatúre

 

Pokusov o napojenie sa na dnešné politické štruktúry bolo mnoho. Začal som s nimi už po vytvorení návrhu a jeho knižnom vydaní, ktorý prakticky opisoval možnosť prechodu na nový ekonomický model. Už v tom čase som mal pocit, že toto je jednoznačný dôkaz toho, že som schopný politike niečo dať a že sú za mnou viditeľné výsledky. O tých som...

Pokusov o napojenie sa na dnešné politické štruktúry bolo mnoho. Začal som s nimi už po vytvorení návrhu a jeho knižnom vydaní, ktorý prakticky opisoval možnosť prechodu na nový ekonomický model. Už v tom čase som mal pocit, že toto je jednoznačný dôkaz toho, že som schopný politike niečo dať a že sú za mnou viditeľné výsledky. O tých som...