Pokusy o napojenie sa na politické štruktúry

28.06.2019

Pokusov o napojenie sa na dnešné politické štruktúry bolo mnoho. Začal som s nimi už po vytvorení návrhu a jeho knižnom vydaní, ktorý prakticky opisoval možnosť prechodu na nový ekonomický model. Už v tom čase som mal pocit, že toto je jednoznačný dôkaz toho, že som schopný politike niečo dať a že sú za mnou viditeľné výsledky. O tých som vedel rozprávať už vtedy aj z pracovného prostredia, avšak moja situácia bola zraniteľná a nebol som navonok úspešný človek. Vedel som čo treba robiť, ale nemal som uplatnenie a dnes nastavená spoločnosť ma napriek absolútnym výsledkom a faktom, ktoré som vedel prakticky v každej oblasti preukazovať, vyháňala prostredníctvom dnešných riadiacich štruktúr, ktorým moje slobodné vnímanie sveta vedúce k mojim výsledkom vadil, z každej spoločenskej činnosti. Toto som samozrejme uvádzal aj pri prosbách o pomoc a nasledujúci mail, ktorý sa zachoval iba v podobe odpovede od jednej politickej strany, som posielal všetkým vtedajšim parlamentným stranám. Pridávam aj nejaké ďalšie odpovede, ku ktorým som sa dostal, avšak ostalo iba pri týchto sľuboch. Pokusov bolo samozrejme omnoho viac, niektorých politikov som žiadal cez Facebook, avšak odozva bola stale prakticky rovnaká.

Po vydaní knihy

Nasledovala snaha po vydaní knihy, ktorá v 100 stranách obsahuje prakticky celú podstatu, aj keď napísanú laickejším jazykom. Alebo jazykom zdravého sedliackeho rozumu. Nasledujúci email bol opäť poslaný všetkým stranám, pridávam nejaké odpovede so sľubmi, pri ktorých samozrejme ostalo.

Snahy o odborné zhodnotenie

Tieto snahy som robil pravidelne na rôznych miestach. Dlhodobo som vyzýval akadémiu vied, univerzity, tretí sektor v podobe tzv. think tankov ale aj politické strany. Nikto sa však neodvážil hľadať protiargumenty alebo zhodnotiť celý projekt. Robil som to po vydaní knihy, ako aj po odbornom zdôvodnení, čo dostávalo tento projekt do absolútne nadčasovej a nadštandardnej roviny. Niektoré zachované pokusy...

Napojenie sa na politické strany po odbornej argumentácii

Snahy okrem mojich komunálnych politických aktivít pokračovali aj po odbornom zdôvodnení aj na urovni parlamentných strán. Ich odozvy boli nulové, skôr pri komunálnych aktivitách je namieste otázka, či svoje postavenie nevyužívali na moje odstranovanie či diskreditáciu, čo opisujem v knihe Príbeh otroka, ktorý sa rozhodol, že bude slobodným. Email bol zaslaný všetkým politickým stranám.

Snaha o prezidenta

O záchytný bod som sa pokúšal aj u prezidenta republiky ešte v roku 2016. Odpovedá mi listom, ktorý mám k dispozícií ale vzhľadom na moju zahraničnú pracovnú cestu ho teraz neviem zverejniť, kde mi nepriamo naznačuje, aby som sa venoval tomu, čomu rozumiem. Veľmi čudná reakcia človeka, ktorý šiel do politiky so sľubmi, že vie čo a ako treba robiť lebo je podnikateľ a tam sa až na hovorenie kde patríme a komu slúžime nezmohol na nič.

Snaha u politických strán po rozpísaní knihy Príbeh otroka, ktorý sa rozhodol, že bude slobodným

Posledný pokus po napísaní Odbornej argumentácie.