Austrália

Filmy (2017)

Dokumentárne filmy k projektu boli robené ešte v roku 2017. Dnes sú už asi neaktuálne, keďže som ich nahradil publikáciami. Zaujímavé môžu byť skôr z pohľadu postupu a rozvoja projektu.

Prvé dva filmy teda opisujú samotnú cestu, akou som sa k alternatíve dostával, kde som rozvíjal samotnú problematiku ako aj hodnotenie dnešného politického spektra, čo je vzhľadom na snahy o vstup do tohto diania asi aj nevyhnutné. Prešiel nejaký čas a podstata toho, čo sa v politike rieši sa prakticky nezmenila. Tí ľudia nie sú schopní žiadnych normálnych a konštruktívnych rozhovorov, venujú sa ničomu, čo som chcel nimi ukázať. Samozrejme okrem iného aj podstatu pojmu demokracie a dôsledky bláznov na čele spoločnosti profilovaných dnešným úžerníckym systémom. Posledný film je odborná argumentácia celého projektu. Tento film je náročnejší na pochopenie a nie je asi pre každého, napriek tomu si dovolím tvrdiť, že aj tak nie sú na jeho pozeranie potrebné vysoké znalosti ekonomiky, skôr snaha vidieť veci v súvislostiach a snaha o ich pochopenie.Ide o menej prepracovanú argumentáciu, ktorú dnes nahradzuje publikácia Odborná argumentácia. Aj keď ide o akýsi prechod k definitívnej verzii, je v nej použitá tá istá myšlienka a logika zdôvodňovania záverov.

Všetky uvádzané fakty so sebou súvisia, informácii je veľa, chcel som to podať čo najlepšie aby to bolo pochopiteľné a preto je to až 6 hodín filmu dokopy. Uvádzam ich hlavne kvôli predloženiu celej cesty a spôsobov, ktoré som využíval.

Robil som ich v skromných podmienkach a ako samouk, nešiel som s tým veľmi von pred ich dokončením, na čo som mal dôvody. Moja prílišná snaha na konci pri ich dokončovaní spôsobila určité zníženie kvality, preto sa za to ospravedlňujem. Avšak myslím si, že sú aj tak dobré a pre každého, kto sa zaujíma o problémy dneška a chce sa k nim aj kompetentne vyjadrovať, môžu priniesť fantastické informácie.

Veci, ktoré je niekedy nemožné pochopiť počas celého života ponúkam takouto formou, čo zjednodušuje interpretáciu azda najzložitejších spoločenských problémov do tej najjednoduchšej a časovo stále najmenej náročnej formy, aká vôbec existuje. To bol základný cieľ vytvorenia týchto filmov.