Preukázanie šikany v servise, Nauders, Tirol

(stránka a text je v stave prerábania)


Dôležitosť ukázania tohto fenoménu, jeho príčin a dôsledkov v rámci kapitalistickej úžery, súvisí s viacerými vecami. Servis je len jedna z oblastí, kde to viem ukázať a jednou z mozaiky, ktorá má nakoniec niečo povedať. Pripomínam, že môj spôsob ukazovania tohto javu je cez empirické výsledky a fakty, snáh o videá, preukázateľné štatistiky alebo nahrávky rozhovorov, nie je to cez svedectvá ľudí. Dôvod je jednoduchý. Ľudia majú tendenciu poddať sa akejkoľvek moci pre zachovanie si postavenia, zabezpečenia prežitia alebo jednoducho pre potreby sociálnej inklúzie v rámci tohto režimu. Odkedy riešim tento projekt priamo či nepriamo, mám s touto vecou problém, videl som tento mechanizmus z rôznych pohľadov a postune som to ukazoval a ukazujem v rôznych oblastiach. V stavebníctve, športe, servise, možno trochu nepriamejšie v práci ako projektový manažér a teraz pomaly prechádzam do odborného a politického sveta. Jednotlivé veci opisujem čo najpodrobnejšie a v spojení s mojim súkromným životom, lebo bez toho to nejde. Problém je v tom, že v určitom stave som prinášal ako jednotlivec dobré výsledky práce, alebo individuálne výkony, ale paradoxne práve vtedy som bol zo spoločnosti z mocenských a možno aj ideologických dôvodov vyháňaný kolektívnu šikanou a klamstvami. Snahou je teda ukázať aj to čo v danom momente spôsobilo moje zlepšenie výkonnosti pre potreby skúšok, ktorými som potvrdzoval a potvrdzujem moje slová. A to bez otvorenia môjho súkromného života a pochopenia týchto súvislostí jednoducho nejde. Osobne s tým problém nemám, prakticky nemám čo skrývať a inou cestou som v živote nemal šancu ísť. Ak som chcel postupovať v tvorbe tohto projektu, o ktorého hodnote budem opäť presviedčať iným spôsobom. To ale opisujem v mojich publikáciách. Každá aktivita má jednoducho svoje špecifiká a dôležitá je os: 

výsledky práce alebo individuálny výkon - postoj spoločnosti a hlavne riadiacich štruktúr k nim 

Cez túto os viem ukázať fungovanie dnešného režimu a asi celkovo spoločnosti v celej šírke a hĺbke.

Pre udržanie si zdravého rozumu jednoducho vadím mocným, ktorí dokážu rôznymi spôsobmi zabezečiť moju diskreditáciu či odstránenie. Takto to fungovalo stále, avšak ako slobodne zmýšľajúci človek, ktorý hovoril to, čo vidí a vie preukázať a živil sa poctivou tvorbou hodnôt, prinášal som objektívne nadštandardné výsledky v akejkoľvek práci. Napriek nim sa ľuďom, manažérom, či komunitám darilo a darí zabezpečovať moju spoločenskú likvidáciu. A takto to funguje aj v politike a odborných kruhoch, čo by som chcel ukázať nakoniec. Poďme však k servisu, kde sa manažéri prakticky sami usvedčovali z klamstva a manipulovania ľudí, ktorí sa teda na šikane zúčastňovali alebo pod nimi pracovali a pravdu, či svoju virtuálnu realitu si takto vedeli prispôsobovať. Dôkazom správnosti a nevyhnutnsti mojej rebélie voči mocným v prípade akýchkoľvek klamstiev, manipulácií, či zakrývania zjavných faktov je projekt a jeho výstup v podobe zdôvodnenej alternatívy, čo sa teda bude preukazovať iným spôsobom a na inom mieste. 


Vopred upozorňujem, že niektoré maily som vzhľadom na vybičovanú situáciu z rôznych dôvodov, písal vo vypätom móde. Vzhľadom na to, čo sa tam dialo bolo však už to, že som sa takto sokázal brániť, azda svetovým výkonom. Podrobnejšie to opisujem v Odbornej argumentácii.


Poďme k prípadu 

Prípad, ktorý opisujem, sa dial na vysokohorskej chate. kde som pracoval ako účtujúci čašník. Je to práca, na ktorú som profesijne a osobnostne vyrástol a zvládam ju v takýchto podmienkach prakticky za každých okolností. Prešiel som počas hádam 13 rokov prakticky každou činnosťou. Viac som opísal v knihe v Odbornej argumentácii, kde som už touto skúsenosťou disponoval. Ale aj toto je dôležité pre pochopenie, prečo som to vedel ukazovať prakticky cez dôkazy, čo ale zhrniem nakoniec. 


Zimná sezóna bežala od začiatku decembra. Priblížim hierarchie a spôsob organizácie, aby sme mohli ísť rýchlejšie k podstate. Firma je vo vlastníctve miestnej dediny a zahŕňa vleky, reštaurácie a bary na svahu. Hlavný šéf má pod kontrolou všetko, v rámci gastronómie bol zodpovedný jeho podriadený a na chate sme mali zodpovedného vedúceho. S hlavným šéfom a šéfom zodpovedným za celú gastronómiu som neskôr celú vec riešil a snažil sa nájsť riešenie s určitými závermi. Rozhovory som si už nahrával, inú cestu som nevisel, čo potvrdil môj vyhadzov. Vyšiel som s tým až po ňom.

Šéf chaty bol 23 ročný miestny chapec z dediny, ktorý mal prakticky nulové skúsenosti. Dosadil ho tam šéf gastronómie a doslova ho stiahol z pasenia kráv. Mal síce vyštudovaný hotelový manažment, avšak ľudia z praxe vedia, akú to má v skutočnosti hodnotu. Už to mi na začiatku prinášlo určité znepokojenie, lebo toto je skutočne cestou k zlým veciam, s ktorými som mával skúsenosti. Moja slobodomyseľná povaha jednoducho takýmto ľuďom, ktorí sa nenaučili správaniu sa k iným ako rovný s rovným a hneď šéfujú vadí, čo sa aj neskôr potvrdzovalo. A ono to prichádzalo samo od seba.

Presne na Silvestra, môj priamy nadriadený, teda mladík, ktorý viedol našu chatu, začal na mne hľadať akési chyby. Paradoxne to však robil vtedy, keď som mal skvelý deň. Ten súvisel so zlepšovaním sa môjho súkromia, čo opisujem v Odbornej argumentácii v 3. časti pri skúsenostiach. Vzhľadom na jeho skúsenosti si to však on nevšimol a slepo niečo hľadal. Urobil som fantastickú a štatisticky zdokumentovateľnú prácu pri porovnaní s časom. Problém prišli robiť ľudia, ktorí ako sa neskôr ukázalo, boli nakoniec jeho známi. Šéf bez môjho vedomia a v dôsledku toho, že ma zabrzdili, kasíroval moje stoly a to tak, že som nemal šancu si to overovať a kontrolovať. Keďže som mal pocit jednoznačne chýbajúcich peňazí, čo sa mi nestávalo a v takej práci som už robil(stalo sa mi to až počas tejto sezóny neskôr, keď sa diali čudné veci v mojom súkromí, čo som si ale všímal). Naznačil som chybu v systéme a to, že také niečo sa môže vôbec stať a ja môžem logicky mať nejaké pochybnosti. Neskôr tých pochybností pri ňom pribudlo, toto som však vedel iba ja. Aj vzhľadom na to, že so tam mal priateľku, bola to k tomu moja vysnívaná práca, ktorú som teda zvládal absolútne nadštandardne a on si predtým dovolil bezdôvodne vyhodiť jedného čašníka, všetko som dal do mailu. Lebo sa začínalo ukazovať, čo ma tam čaká a o čo tu teraz išlo. Naznačil som aj to, ako má správny a bezpečný systém na takejto chate vyzerať, keďže som to už videl na iných. Záver môjho šéfa, teda tohto mladíka bol vtedy taký, že nestíham a nezvládam. Štatistiky hovorili pravý opak a videá mohli potvrdiť to, čo opisujem. Stala sa k tomu ešte jedna vec, ktorou ma chceli kolektívne oklamať a aj na preukázanie toho som vedel využiť štatistiky. Bolo to odmietnuté, ale už som vedel, čo sa bude diať a dialo do konca. Jednoducho povedané, kolektív sa pokrytecky hral na veľkú súdržnú rodinu, ale v prípade potreby mali možnosti na provokácie a asi aj doslova okrádanie.  Pričom sa k tomu pridali aj hostia, k čomu hneď prídeme.

Je potrebné povedať, že bez takéhoto postoja a obrany by som tam pracovať nemohol a vyštvali by ma bez možnosti sebaobrany už v januári. Situácia sa na krátky čas ukľudnila, avšak bolo to len dočasné. Po niekoľkých týždňoch si začínali dovoľovať zvláštne veci moji podriadení a všetko to bolo priamymi nadriadenými(aj jeho zástupkyňou, mimochodom tiež z miestnej dediny) akceptované. Ľudia sa mi doslova smiali do tváre, pričom som sa skutočne nemal ako brániť. Pripomeniem ešte, že som zarábal asi 2x viac ako podriadení a tí mali logické pohnútky takto riešiť konkurenciu. Práca mi šla skvelo, vtedy som mal relatívne dobré obdobie aj v súkromí a vtedy je jedinou šancou niečo také. Avšak problémom bolo aj to, že som v tejto práci bol v rámci chaty asi najviac skúsený, prešiel si už všetkými pozíciami a na moju pozíciu som doslova osobnostne a profesijne vyrástol, čo bolo u mojich kolegov na rovnakej pozícií minimálne otázne a dalo sa to počas paralelnej práce aj všimnúť. To sa ukazovalo ako problém neskôr. Každopádne som mojich podriadených odbil opäť iba mailom na vyšší manažment, lebo v rámci chaty to bolo nemožné riešiť. Toto bol problém, ktorý vytvárali a podporovali nadriadení a bolo to zjavné. Všetko som zhrnul v maile. Požiadal som aj o potvrdenie práce pre budúci rok, keďže tá mi išla od ruky a hovorili to preukázateľné fakty, čo mi prišlo ako dobrý spôsob na zastavenie takýchto provokácií. Jednoducho zmizla by motivácia a na také niečo som mal objektívne argumenty.

Vzhľadom na to, že sa mi nedostalo dostatočnej odpovedi a z tohto osobného rozhovoru som už vytušil, že moje argumenty a fakty nemusia mať veľkú váhu, hneď na ďalší deň som ho oficiálne požiadal o materiály, kde by sa provokácie dali potvrdiť. V hre však bolo už aj nepriame okrádanie zo strany miestnych hostí, čo už nebolo príjemné a vytváralo to vo mne napätie. Robilo sa to tak, že si akože niečo objednali, potom povedali že si to neobjednali a ja som to musel zaplatiť. Kuchyňa takéto veci uznávala podľa nejakých svojich subjektívnych pocitov a jej šéfovia boli miestni mladíci. Spolu so šéfom sa neskôr pubertálnymi spôsobmi snažili ma ponižovať, keďže zbrane na mna nebolo, ja som robil dobre, výsledky skvelé, ale som sa im neprosíkal a len takéto veci ma mohli zastavovať. Ale takéto okrádanie už vo mne vzbudzovalo nervozitu a nie je to pre čašníka príjemné. Niečo však naznačovalo už leto predtým, čo mohlo mať sojenie s rôznymi vecami spojenými s ideológiou a celým mojim projektom, To, že som to vnímal, potvrdia moje blogy na pravda.sk. Každopádne som to takto vedel vnímať a aj sa okamžite skúšať brániť.

Moje nasledujúce maily píšem iba dva týždne neskôr a píšem ich aj miestnemu úradu, ktorý je vlastníkom a majoritným akcionárom tejto firmy. Niečo také som sľúbil šéfovi a aj to urobil. Tlaky zo strany podriadených prestali, avšak začali kolegovia, ktorí sú na mojej pozícii. Potvrdzovalo sa, že moje skúsenosti a schopnosť pracovať v týchto podmienkach rýchlo a bezkonfliktne bez napájanie sa na ich partiu riešiacu si svoje intrigy, vyhadzovy, šikanu a podobné veci, budú veľkým problémom. Išlo o čašníkov, ktorí boli často prepojení na miestnych cez rôzne vzťahy a pri takejto práci na chate, kde je veľa práce naraz, jednoducho viete zistiť kvalitatívny rozdiel. Tu je ťažšie klamať. A tí začali pekne zostra. Dôležité bolo, že som to tiež vedel preukázať a aj o to mi už išlo. Miestny úrad som žiadal o ochranu, lebo už sa to pritvrdzovalo a ja som bol pred vyhadzovom. Dospelo to do niečoho takého, že počas práce a toho, ako mi hostia platili, prišiel jeden z nich, stiahol ma bezdôvodne za rukáv a ukazoval, že mám robiť a nie rozprávať sa s hosťami. Dal som mu patrične najavo čo si o tom myslím, Išlo vlastne o jeden z najvyšších levelov drzosti a arogancie, ktorý sa až tak často nevidí. Čo ale potvrdzuje to, na akom leveli sa tam šikana diala. Prišiel šéf gastronómie, s ktorým si vytvárali svoju pravdu a virtuálnu realitu. Bežná prax v takýchto kolektívnych vyhadzovoch. Nemal som ani šancu sa vyjadriť, až kým som im nenavrhol pozrieť si videá a zistiť, aká je pravda. Vlastne už len takýmto spôsobom som odbíjal neuveriteľné veci, ktoré sa diali a stupňovali. Išli ma jednoducho vyraziť a nemali zábrany robiť čokoľvek. Len sa vytváral konflikt, čo som zatiaľ vedel odpálkovať pýtaním si videí a štatistík. To som urobil viackrát aj predtým. Tí ľudia jednoducho kolektívne klamali bez zábran a iba toto bolo riešením. Maily boli až v dvoch verziách. Prvá je v prvých dvoch častiach, kde som veci vysvetlil zoširoka a ten druhý v krátkej verzii, aby som mnohých tým neotravoval.


Nasleduje rozhovor s najvyšším šéfom miestnej firmy, kde bol prítomný aj šéf, s ktorým som mal prvé komunikácie. Vysvetľujem, prečo to musím robiť a že som nemal inú možnosť. Vysvetľujem, že sa zjavne pripravuje moja diskreditácia a vyhadzov a bol som ubezpečovaný, že ide o paranoju. Všetko mi bolo odmietnuté a povedané, že videá nie sú k dispozícií. Rozhovory som si už nahrával, lebo som tušil, že toto už neskončí dobre a brániť som sa nemal absolútne ako. Pripomeniem ešte, že sa šéf gastronómie nechal na inom mieste počuť, že si v Rakúsku už prácu nenájdem ak sa budem ozývať.  

Na podnet manažérov, ktorí o zverejnení chronológie celého prípadu ma okamžite vyhadzujú z práce a hrozia súdmi bola nahrávka dočasne odstránená. V prípade potreby bude zverejnená. Každopádne potvrduje moje slová. 

Nasleduje môj email, v ktorom sa oficiálne pýtam. či si stoja za tým, že nie je možné dodať pre preukázanie takýchto vecí materiály. Či skutočne neexistujú. Mail bol poslaný aj na miestny úrad. V tomto období som už tušil, že toto budú iba dôkazy o tom, že som to riešil a že za tým boli ľudia zo širokého okolia. Išlo o vedomú komunitnú šikanu bez možnosti sebaobrany. Odpoveď opäť žiadna.

Ďalší týždeň sa udiala iba jedna zaujímavosť, keď si dievčina pochádzajúca z miestnej dediny, ktorá nám prišla vypomáhať, dovolila po mne zjapať a evidentne vyvolávať konflikt. Dievčina bola zhodou okolnosti priateľkou čašníka, ktorému sa to niekoľko dní predtým nepodarilo ťahaním ma za rukáv a ja som mal možnosť dokázať všetko cez videá a štatistiky, čo som riešil v predošlých mailoch.  Atmosféra po tejto provokácii od miestnej devy bola opäť namierená jednoznačne proti mne, ibaže boli hostia, ktorí to všetko videli. Už nevedeli ako, tak ma išli fyzicky biť, čo je asi posledné štádium takýchto procesov, keď už nič iné nefunguje a vy sa nepoddáte klamstvám a potrebe mocných, ktorí o rešpekte a poctivej práci nemajú ani potuchy. Šéf to všetko krok za krokom mohol riešiť a zistiť realitu od nevydieraných ľudí, teda hostí. Čo potvrdzuje nasledujúca komunikácia. Zjavne však nechcel byť nestranný. Vypisoval som mu viac ako hodinu, že nech sa vráti a všetko sa vysvetlí hosťami. 

Whats up komunikácia je ďalším materiálom potvrdzujúci moje slová. Je to vlastne jediný priamy dôkaz, ktorý potvrdzuje, že tí ľudia a manažéri vedome zamlčiavali to, čo sa na chate dialo. Videá a štatistiky nechceli dať, čo viem potvrdiť aj cez nahrávky a vedelo sa, čo som nimi chcel ukázať. Cez videá a štatistiky sa dali dokazovať rôzne spoločné klamstvá, ktoré si tam dovoľovali. Z dlhodobejšieho hľadiska je taký dôkaz asi beezpredmetný. Ale potvrdzujú to nahrávky a aj preto boli nevyhnutné. Dnes by som nimi vedel ukázať hlavne moje dobré výsledky a asi aj kvalitatívne rozdiely v paralelnej práci. Lebo nie je dôležité len vedieť robiť, ale aj spolupracovať s hocikým, v čom som bol teda ja skutočne dobrý. Nikdy som nikoho neodmietal a nepridával sa k takýmto veciam. Toto bol základ všetkých mojich výsledkov a toho, že som bol schopný urobiť to, čo som urobil a asi aj ukázovať cez objektívne dôkazy tento fenomén, na ktorom je aj kapitalizmus od podlahy založený. V takýchto podmienkach v prírode a snehu som bol dobrý aj vtedy, ak ľudia ničili moje súkromie. Čo sa teda dialo aj teraz a je to súčasť môjho boja proti prúdu, ktorú opisujem podrobne inde. Robil som samozrejme omnoho horšie, keď sa niečo také dialo, avšak tu som bol aj v takomto prípade nadštandardne dobrý. 

Našťastie tento priamy dôkaz vznikol ešte pred mojim vyhadzovom, ktorý bol teda už zjavne vopred dohodnutý a už sa o ňom vedelo dávno predtým. Ako skúsenému človeku, ktorý tieto veci videl a dlhodobo sledoval a preukazoval aj inde, mi toto neušlo. Len som si možno naivne myslel, že ich takéto zjavné fakty a veci, ktoré som odkrýval a krok za krokom ukazoval, nejako zastavia. Bola to spoločenská likvidácia bez možností sebaobrany na mieste. V podstate akási vražda dýkou do chrbta.

O týždeň neskôr som pozvaný do kancelárie a vyhodený z práce. A dôvody? Že vraj vytváram konflikty a som nekompatibilný s tímom. Presne to, čo som im dlhodobo naznačoval, že nakoniec povedia a že si tento obraz pripravujú. Všetky moje snahy o ukázanie, kto a čo bolo za konfliktmi, boli odmietnuté. Vedel som dokázať, že sa na mne diala bezprecedentná šikana. Mohol som aj ukázať, prečo tomu tak je, keďže títo čašníci boli skutoční tí slabší na trhu. Týmto ľuďom som dokázal podvody a šikanu. Viac sa v tomto smere preukázať nedalo a opäť to fungovalo tým istým spôsobom. Tí slabší sa z mocenských a iných dôvodov a príčin spojili a odstránili toho, kto bol v tomto prípade pracovne na tom niekde inde. Neboli zábrany robiť hocičo a nemal som sa ako brániť. Veci boli preukázateľné viacerými spôsobmi, všetko zamietnuté. Záver bol ten, že nemôžem pracovať ani inde, lebo ani tam by nechceli so mnou spolupracovať. Manažéri sa týmto usvedčovali z toho, ako manipulovali s ľuďmi, ktorí pracovali pod nimi. Ten, kto by povedal niečo iné, bol by okamžite vyrazený a neostal by tam. Aj preto tam ostávali tí slabší z pohľadu pracovitosti a poctivosti. Veci som posúval až do jesene a čakal na možnosť pracovať v inom tíme a možnosť ukázať, čo sa tam vlastne dialo. Takto sa to vlastne robí vo veľkých firmách a tie možnosti tam boli. Dokonca som to už aj videl a zažil inde na jednom kolegovi na jazere Garda. Napriek tomu, že vedome a dokázateľne klamali a zahmlievali pravdu o veciach, ktoré sa tam diali, aj toto bolo zamietnuté. Išlo jednoducho o preukázateľných podvodníkov. V poslednom rozhovore manažér dokonca pripúšťa, že je jedno aká je pravda. 


Na podnet manažérov, ktorí o zverejnení chronológie celého prípadu ma okamžite vyhadzujú z práce a hrozia súdmi bola nahrávka dočasne odstránená. V prípade potreby bude zverejnená. Každopádne potvrdzuje moje slová. 


Hlavný šéf bol právnik, ktorý napriek tomu, že som mu všetko podrobne vysvetľoval(čo potvrdzjú nahrávky) sa nezmohol nakoniec na nič iné, len na vyhrážky o tom, že ma dá na súd, lebo som si ho nahral. Ten o práci nemal ani potuchy a jeho pôsobenie bolo vyslovene mocenské. Bez náznakov snahy o objektivitu, lebo tu bolo príliš veľa dôkazov o mojich slovách. Šéf gastronómie sa stal šéfom v podobnom veku, ako môj šéf chaty. Obaja namiesto toho, aby sa učili poctivej práci a fungovaniu v kolektívoch ako rovný s rovným, učili sa hraniu sa a manipulácii s ľuďmi. Asi lepší príklad na tento fenomén v rámci servisu som mať už nemohol.  Všetko som to od začiatku riešil iba preto, lebo inej možnosti som nemal a nedalo by sa tam pracovať. Mal som tam priateľku a išlo o moju vysnívanú prácu. Toto je však perfektný príklad ako funguje celý kapitalistický mechanizmus. Príklad z praxe, kde je všetko preukázateľné cez empirické dôkazy, čo vlastne ukazujem aj v stavebníctve a športe. Mechanizmus som dokonca rozoberal aj v oblasti kooperácií v rámci Odbornej argumentácie, kde sa to dá ukázať ináč. Ale cesta existuje dnes už aj tam. Prakticky každý kapitalista prechádza podobným osobnostným vývojom ako títo manažérski experti. Hrajú sa a manipulujú s ľudmi, neučia sa rešpektu a poctivej práci. 
Nakoniec pridávam všetky texty v mailoch v PDF formáte. Texty sú buď v angličtine alebo nemčine(pripznávam, že moja nemčina je trochu slabšia, čo je aj v rámci nahrávok, ale možno pre mnohých o to viac zrozumiteľná).  V prípade jazykovej bariéry sa to dá z PDFka stiahnúť a preložiť. Takto som kauzu v zime ukončil. A bol rozhodnutý o tom dať vedieť v celom okolí. lebo toto otvárať samozrejme budem a je to asi komunitná záležitosť. Aj vzhľadom na vlastníka takejto firmy. Tu disponujem neprestrielnými dôkazmi a vtedy ma asi nezastrašia ani vyhrážky súdom. Lebo asi tak jediný, kto má právo žiadať odškodné som v tomto prípade ja. Čo je na hlbšiu debatu, ale z doterajších faktov je už verím dostatočne jasné a zrejmé, čo títo ľudia spôsobovali svojou buď nekompetentnosťou, alebo vedomou drzosťou a aroganciou.

Nezverejnil som úplne všetky maily, niektoré boli nepodstatné, niektorý(po vyhadzove) som napísal v návale emócií. Odpovedí sa mi nedostalo, keďže sa všetko hádzalo do autu. Tú som dostal až pri vyhadzove, akúsi spŕšku dôvodov založených na tom, že si dovoľujem sa vôbec ozvať. Samozrejme napísanú subjektívnym videním otrokára a človeka, ktorému išlo o odstránenie konkurencie a nemal záujem byť nestranný. Avšak túto odpoveď nezverejňujem. Zverejnenie v podstate len mojich monológov bez odpovedí by nemalo byť ani zásahom do nejakej súkromnej komunikácie, aj keď v takom prípade a v prípade potreby by som neváhal ani sekundu.

Trafený klinček po hlavičke. 

Záver celej tejto zaujímavej skúsenosti je taký, že po zverejnení týchto vecí som vyrazený z práce zo dňa na deň. Teda nie je mi umožnené ani dokončiť dvojtýždňovú výpovednú lehotu. Dôvodom je to, že som si dovolil manažérov nahrať a zverejniť rozhovory, ktoré prakticky potvrdzovali a dokazovali moje slová. Týmto ľuďom som dokázal šikanu, podvody, snahu o diskreditáciu a to, že zakrývali a prekrúcali fakty. Urobil som to až potom, čo zavŕšili moju diskreditáciu vyhadzovom, na ktorý som upozorňoval že sa pripravuje a vopred ukazoval na umelo vytvárané konflikty, na čo prinášam dôkazy. Jednoducho oni sa pokúsili niekomu ublížiť, možno zničiť profesijný, ale v tomto prípade asi aj súkromný život. Ich odpoveď je taká, že ma za preukázanie šikany idú za to šikanovať a vyhrážať sa súdom. A tu je odpoveď na to, odkiaľ v takýchto firmách fúka vietor a idú tieto spôsoby. Ryba jednoducho smrdí od hlava a tunajšia hlava sa takto pekne prezradila o svojich úprimných snahách niečo objektívne riešiť. Inej možnosti som už nemal a sami sa usvedčili z príprav tohto  činu, ktorý má fatálne dôsledky na mnohé iné veci, čo opisujem v Odbornej argumemntácii. Takto vlastne môžu masovo zabíjať a ponechanie týchto činov je vlastne omnoho horšie, ako akýkoľvek teroristický čin v rôznych častiach sveta. Jendoducho mojim projektom viem ukázať zrkadlo celého tohto úžerníckeho mechanizmu a toto je vynikajúca časť.

Treba teda povedať, že veci mali zrejme hlbšie korene a tie siahali do miestnej dediny, čo som naznačoval. Či už v podobe kapitalistu, ktorému sa leto predtým nepáčil môj vzťah s mladým dievčaťom na jeho hotely v lete predtým a dával to patrične najavo. Ako aj dedinčanov a ľudí z okolia, ktorí sa jednak snažili udržať ľudí napojených na ich miestnych pri lukratívnej práci, ale korene budú zrejme aj v ideologickej mašinérii. O tom, že ako osoba, ktorá sa vzdala náboženstva, som urobil tento projekt, sa medzi týmito kruhmu šíri. Jendoducho toto je hrozbou pre tieto kruhy, lebo tie sa snažia o opak. Myslím si, že ak by som sa poddal tejto ideológii po urobení tohto projektu, mal by som to oveľa jednoduchšie. Ale ja som sa rozhodol držať sa faktov a toho, čo ma priviedlo do vyriešenia tohto rébusu, na ktorý dnešní odborníci, ekonómovia a politici stále len tupo čumia a nevedia sa vlastne ani vyjadriť. A to ideologické pravdy nabúrava a myslím, že tam spočívala veľká spoločenská nenávisť, ktorú som poznal z môjho domova. Asi aj toto veľmi pomáhalo rozoštvávať ma s mojou priateľkou aj keď tých vecí tam bolo viac a išli aj do môjho domova. Bol to komplex vecí, ktoré takouto formou nedokážem opísať, preto som to opísal inde. Korene problémov však boli hlbšie. 

Manažéri boli ľudia, ktorí vyslovene hrali s miestnymi dedinčanmi a bez toho by asi manažérmi neboli. Tí mali nejaké záujmy v podobe ich ideológie alebo ochrany svojich rodín a pravda ich nezaujímala. Asi aj preto dokázali zájsť až do takýchto končín a asi aj preto to viem takto ukázať. V Odbornej argumentácií opisujem to, ako bol zničený Juhoslovanský pokus o celoplošnú ekonomickú demokraciu. Zničili si ho sami ľudia, ktorí nemali zodpovednosť a ich cieľom bolo to, aby sa zisky a zdroje hneď v momente prerozdeľovali pre nich. Takto si volili aj takýto manažment, ktorý im to umožnil. Hierarchie sa tvoria na základe toho, čo tým ľudia sledujú a v čom spočíva ich prežívanie. Toto je príklad z dnešnej doby, ako obyčajní ľudia z možno z nejakých svojich úprimných pohnútkov dajú riadiť takých, ktorí budú hájiť ich momentálne potreby a nemajú zábrany klamať a v podstate zabíjať iných. Lebo toto bola spoločenská likvidácia bez možnosti sebaobrany. Takýmto sôsobom takéto ciele ako je rodina či ideológia, dokážu v rámci kapitalizmu, kde výsledky a poctivá práca nemá prakticky žiadnu objektívnu hodnotu, zabíjať a ruinovať asi ľudí a rodiny po celom svete. Samozrejme v kontexte s tým, akú má môj projekt teoretickú hodnotu a čo takáto spoločenská likvidácia spôsobuje na mojich možnostiach vstúpiť do politického ringu a dlhodobejších odborných debát a konfrontácie. Tento mechanizmus som naznačil aj v rámci mojej domácej komunity, ktorá je vystavaná na podobných ideologických základoch. Najprv likvidácia nepohodlného článku a potom kolektívne dokazovanie o správnosti takého kroku, či škodlivosti tohto článku. Ktoré môže mať teda rôzne podoby a opísal som to inde. Verím, že táto analógia a logika je teraz dobre zdôvodnená. Samozrejme mňa zaujímajú fakty, ktoré sa diali na chate, ako sa dali overovať a ako sa klamalo. Čo je objektívne preukázateľné. Toto je už širší pohľad, ktorý môže naznačiť zdroje dnešných problémov. 

Skúška, ktorú navrhujem a čo som už videl v iných firmách, má veľmi dôležitý cieľ. Vedieť pracovať bezkonflitne a dobre nie je až tak jednoduché. Nie je to niečo automatické. Aj to som sa učil mnoho rokov a je za tým množstvo skúseností. Mnohé kolektívy a dokonca celé komunity skutočne fungujú na šikane niekoho a toto ich spája. Pracovať v podobnej práci a pod kontrolou, je jednoducho cestou k ukázaniu, či ten článok, ktorý mohol byť šikanovaný a bolo mu doslova znemozňované pracovať a fungovať, asi aj ničený súkromný život a iné veci, je skutčne zdrojom konfliktov. Alebo pravdou je to, čo som naznačil. Celý kapitalistický mechanizmus je založený na takomto fungovaní a cestu von sú prirodzené hierarchie, ktoré sa dajú dosiahnúť kooperativizmom. Ale aj poznanie tejto logiky a tejto problematiky mi umožnilo vyriešiť systémovú alternatívu. K tomuto preukázaniu prispelo mnoho okolností a náhod, ako to bolo v stavebníctve a asi aj športe. Logika je stále tá istá. Ľudia sa dokázali spojiť na odstránení alebo šikanovaní niekoho, kto bol od nich iba v danom momente lepší a prinášal objektívne výsledky. Dokázali si spoločne vytvoriť virtuálnu realitu pre potreby prežitia alebo udržania hierarchických štruktúr, avšak objektívne fakty, alebo rôzne empirické výsledky ich usvedčovali z kolektívneho klamstva. V rámci servisu kvalita práce samozrejme závisí od mnohých iných vecí, ktoré tu aspoň do času zafungovali, avšak toto konkrétne prostredie mi umožnilo to ukazovať to za každých okolností. Skúška je teda vzhľadom na hlbšie súvislosti hlavne o tom, či ten článok dokáže pracovať dlhdobo rýchlo a bezkonfliktne. Predaj môže byť závislý od vecí, ktoré on nemusí vedieť ovplyvniť a v rámci následného zakrývania tejto likvidácie a podvodu môže byť rôznymi spôsobmi ovplyvňovaný. Samozrejme aj tým, že sa mi bude ďalej likvidovať súkromný život a to má na to tiež dôležitý vplyv. Predaj som však na tejto chate mal veľmi dobrý a záver manažérov bol o tom, že som konfliktný a nedokážem pracovať v kolektíve. Pričom ani najzjavnejšie dôkazy o opaku ich nepresvedčili urobiť navrhovanú a asi aj logickú skúšku.

V rámci chaty a tejto skúsenosti som sa od začiatku ani len nesnažil získavať si kolegov pre túto vec. Moje skúsenosti hovoria, že tí sa pod tlakom otrokárov skôr či neskôr stále postavia na stranu predstaviteľov riadiacich štruktúr, ktorí rozhodujú o ich bytí či nebytí. Aj keď tu išlo aj z tohto pohľadu o ten extrémnejši prípad ovplyvňovania myslenia ľudí a zakrývania hocičoho. Chcú si udržať prácu, ja som im konkurenciou, ide o lukratívny job atď. Oni jednoducho nakoniec spoločne zradia a nepovedia pravdu, čo sa dalo vyčítať aj v tomto prípade. Alebo vyberú jednu vec zo sto iných a záver si prispôsobia. Takto to nejako funguje v kapitalistickej mašinérii. Pravdu som ukázal cez tieto fakty, takto je neohýbateľná a ja týmto aj ukazujem celú túto mašinériu zhora. Pripomínam, že aj v týchto preukázaných podvodoch a pokusoch na vytvorenie umelých konfliktov so mnou, bola najprv mienka v kolektíve namierená proti mne. Dokedy som nenaznačil, že sa to dá preukázať. Potom problém zmizol. Buď som bol vinný ja, alebo jednoducho nikto. Hľadalo sa niečo na mne a bolo to zjavne organizované zhora. Takto nejako funguje táto mašinéria a ja som o tom už vedel, nepochyboval a nespoliehal sa na pravdovravnosť kolegov. A hlavne my, Slováci, sme voči mocným veľmi poddajní a potom si ubližujeme navzájom. O tom som už dlhodobo vedel. Šikana je jednoducho spôsobovaná nekompetentným riadením a to stiahne do určitého správania celý kolektív, niekedy komunitu. Je to doslova systémový problém, keď spoločnosť riadia komplexne neznalí a nekompetentní ľudia, čo teda budem dokazovať v rámci novootváraného projektu pod názvom Čumil, ktorý bude k dispozícii aj na webe. V týchto prípadoch zohráva veľkú úlohu zrejme aj ideologický fanatizmus, ktorý často slúži práve na ospravedlňovanie aj tých najpodlejších a najevidentnejších podrazov a spôsobov. Ľudia po takychto činoch dostávajú cez tieto komunity veľkú podporu. Je to doslova o fungovaní na móde nenávisti a následného dokazovania o opaku a hrania sa na dobrých.

Nakoniec teda pripájam záverečný mail, ktorým sa kauzu snažím dostať medzi miestnych a vytvoriť určitý tlak na vyriešenie tejto záhady. Pripomínam, že firma je vo vlastníctve dedinčanov, čiže je to aj ich zodpovednosť a moje adresovanie týmto smerom je logické vyústenie celého tohto absurdného kocúrkova podvodov, zakrývania, výsmechu to tváre a diskreditácie s konečným preukázaním reality. Lebo títo ľudia takouto formou skutočne môžu zabíjať a vraždiť detičky o svete a hovoriť si medzi sebou o rešpekte, láske a rodine. Ako som to poznal z domova, presne tá istá obohratá platňa, ktorá hraje naprieč Európou a vyspelým kapitalistickým svetom.

Vec je teda ukončená definitívnym odmietnutím tejto, asi logicky požadovanej skúšky. Nasleduje snaha o podobnú prácu inde, čo je jedina šanca na ukázanie tjto veci, ako aj niečo, čo ma baví a robiť chcem.  Prácu si už hľadám a o tom, ako ta to ďalej rieši a rozvíja, budem ďalej písať. Manažéri sa niečim vyhrážali a uvidíme, či to funguje podľa ich logiky a pohľadu.