Čo je KOOPERATIVIZMUS

Kooperativizmus je alternatívou voči kapitalizmu. Projekt je výsledkom individuálnej práce a skúseností. Pracoval som na ňom najprv nevedome, neskôr vedome mnoho rokov. Má výsledok v podobe navrhovania spomínanej alternatívy a jej zdôvodnenia. Myslím, že tento pokus je v dnešnej dobe jedinečnou vecou a som si istý, že spolu s argumentáciou jedinečnou je. Aby toho nebolo málo, pridávam môj príbeh. Dôvodom je to, že možno ten v konečnom dôsledku odhalí prácu, ktorá je za celým týmto výsledkom a hlavne môže poodhaliť podstatu dnešného systému. Myslím, že okolnosti, ktorými som prechádzal počas celého jeho rozvoja, teda odkedy som si uvedomoval kvantifikovateľnosť rôznych typov riadenia a ich vplyv na fungovanie kolektívov, môžu byť skutočne zaujímavým bodom na ukázanie, v akom bludnom kruhu a úžerníckom spôsobe fungovania sa dnes nachádzame.

Najprv som teda pochopil mikrosvet počas mnohých rokov rôznych prác a analýz a potom, keď som sa vrátil k makroekonomickým súvislostiam, ktoré som študoval na vysokej škole, videl som ich z absolútne inej perspektívy ako prakticky všetci ekonómovia. Toto mi umožnilo vytvárať a zdôvodňovať tento projekt a dostať ho do dnešnej podoby.

Dnes si dokonca dovolim bezproblémovo povedať, že moja interpretácia javov v spoločenskom a ekonomickom živote prostredníctvom analýzy vzťahu medzi urovnou ekonomickej demokracie a ekonomickým rastom je tým jediným, čo v skutočnosti v rámci ekonomickej vednej disciplíny sedí a na základe čoho sa dajú robiť nejaké všeobecné závery. Tie su súčasťou mojej argumentácie alebo zdôvodnenia správnosti kooperativizmu. Po dlhodobých snahách o hľadanie protiargumentácie ako aj zjavnej jedinečnosti takéhoto pokusu, takýto záver vysloviť už asi môžem. Toto všetko je podrobne rozpísané a preukázané v materiáloch, ktoré prostredníctvom tejto stránky ponúkam.

Je potrebné dodať, že celý projekt rozvíjam v náročných podmienkach popri práci v zahraničí. Na Slovensku som na to nedostal priestor ani v rozpracovanej verzii tohto projektu a preto je forma podania do istej miery menej profesionálna. To však nemení nič na fakte, že obsah je niečo, čo predbehlo dnešné odborné a riadiace kruhy asi aj o generáciu a zrejme aj to je dôvodom, prečo to musím rozvíjať v takýchto podmienkach.