Túžil po tom Marx, chcú to jeho nasledovníci, snívajú dokonca aj liberáli. Program, ktorý zabezpečí ekonomiku na trhových a demokratických princípoch, kde sa zdroje a nadhodnota bude prerozdeľovať tvorcom hodnôt. Kde nebude potrebné vykorisťovanie na to, aby výrobný proces mohol fungovať. Program, ktorý dokáže spojiť všetky ideologické prúdy. Prvá zdôvodnená, asi aj definitívna a tá správna alternatíva k úžerníckym režimom je na svete. To, čo na zmenu k lepšiemu chýba. 

email:  kooperativizmus@centrum.sk                                                                     FACEBOOK


Stav projektu v súčasnosti.

Po viac ako 10 rokoch priameho rozvoja projektu, ktorému k tomu predchádzali roky jeho nevedomého rozvoja a vnímania problematiky priamo v praxi, sa prakticky s istotou  dnes dá povedať, že projekt kooperativizmus je jediným realizovateľným projektom na myšlienkovom trhu súčasnosti, ktorý rieši základný a podstatný spoločenský problém. Teda nezastaviteľné a automatické otváranie nožníc medzi vrstvami v spoločnosti a znižovanie demokratickosti ekonomického prostredia. Čo vieme vopred preukázať. Práve tento systémový problém tak feudalizmu, ako aj kapitalizmu, neustále viedol spoločnosť do konfliktov, napätia a záhuby naprieč stáročiami, či tisícročiami. Tento problém historicky prvýkrát vyriešil komunistický režim, ktorý bol však diktatúrny a nemal znaky trhových princípov, či demokracie. To všetko sa dnes v rámci práve tohto projektu ponúka a takúto hĺbku a povahu má práca, ktorá sa nachádza na tejto stránke. To všetko je zddôvodnené v online prednáškach, ale aj publikáciách.

Problém, ktorému projekt čelí

Projekt je z teoretického pohľadu hotový a v zásade ukončený. Čelí však ďalším prekážkam v podobe štruktúr režimu našej doby a ich snahe o jeho elimináciu. Avšak pracuje sa aj na tomto poli a dnes už môžeme prostredníctvom viacerých dôkazov konštatovať, že o kooperativizme sa verejne a dnes už preukázateľne klame, zavádza a podvádza. Azda najväčším paradoxom tejto situácie je to, že kým ja projekt rozvíjam popri často fyzicky ťažkej a náročnej práci, keď som mal často problém vôbec prežiť a dostať výplatu, kde som pri striktnom udržiavaní si vnútornej slobody a držania sa sveta faktov doslova prichádzal aj o zdravie, klamú a zavádzajú napríklad takí, ktorí robotníkov berú ako nástroj na získanie moci. Alebo takí, ktorí na svoje fungovanie dostávajú zdroje od štátu, či iných verejných zdrojov. Ako dôkaz a azda najviac zarážajúcu vec pridávam  vedcov SAV, ktorí sa o negovanie pokúsili azda až abnormálnym a primitívnym spôsobom a nevedeli si zastať ani jedného záveru, ktorý vyprodukovali. Išlo o závery doslova vycucané z prsta vyprodukované za nejakým účelom. S nulovými argumentmi, čo je na vedeckú oblasť absolútne zarážajúce.


Verejné diskusie nevyhnutnosťou

Celkovo dnes vieme ukázať, že okrem vedcov zavádzajú ľavicoví, ale aj pravicoví teoretici, politici, či odborníci. Dôvod je zrejme moja pozícia obyčajného pracujúceho človeka, ktorú sa snažia zneužiť na moju elimináciu a nepustenie do éteru, kde by som už s určitosťou pri makroekonomických otázkach a témach z nich robil iba štatistov. Aj preto je tlak na verejné diskusie asi základným grom práce súčasnosti, aj keď snaha trvá už mnoho rokov. A to, že je snaha nielen dlhodobá, ale aj obrovská, naznačujú napríklad materiály pri Knihe Gorila. Avšak rôznych aktivít bolo už mnoho a robí sa preto maximum. 

Jedným z posledných a podrobne pripravených pokusov je akcia 5000 Eur, ktorú týmto pripomeniem. Skončila podobne ako iné, teda úplným vyhýbaním sa konfrontácie, aj keď išlo určite o zaujímavú sumu, ktorú mohol dotyčný za znegovanie získať. Pripomínam, že ja som v rámci tohto projektu bezproblémov znegoval a ukázal jasné chyby a nedostatky pri všetkých iných pokusoch súčasnosti a je to rozoberané v mojich publikáciách. Tie oproti tomuto projektu však boli najčastejšie skutočne iba akési slepé náboje, zjavne bez existencie hlbšieho nadhľadu a vedomostí ich tvorcov. Pri projekte kooperativizmus sa v rámci tejto aktivity začínalo s víziou a až následne sa to rozvíjalo teoreticky. Bežní odborníci doby to robili naopak. Bez praktických skúseností, s množstvom času stráveného nad rôznou literatúrou a opisovaním množstva teórie. Končili krátkymi návrhmi, ktoré boli presiaknuté neistotou a často úplným hádaním. Nechcem samozrejme znižovať prácu iných, keďže bez ich teórie by som ja tú moju nevytvoril tiež a využil som ich literatúru, ale skutočne takto vyzerajú iné pokusy o stratégie a vízie a tu je asi základný rozdiel a asi aj dôvod, prečo dnes môžeme konštatovať toto...

Kooperativizmus je jednoducho dnes jediný projekt, ktorý môže mať ambíciu vojsť do odborných diskusií a presadiť ho práve tam. Žiaden iný na svete neexistuje a v zásade ani nikdy neexistoval. Práve preto je tlak na ne veľmi dôležitým bojom, ktorému projekt čelí a čoho sa odborníci a riadiace štruktúry doby zjavne obávajú. A robia to, čo robia, zneužívajúc moju spoločenskú pozíciu.


pripomenutie akcie 5000 Eur...

Akcia získaj 5000 Eur za znegovanie záverov kooperativizmu!!


Akcia trvala viac ako rok a pol, výzva spolu s publikáciami viackrát v tomto čase posielaná prakticky všetkým odborníkom doby, počnúc univerzitami, politickými stranami, vedcami SAV, ale aj tretím sektorom. Odozva bola nulová a nikto sa do konfrontácie napriek zaujímavej odmene neodvážil. Čím sa ďalej potvrdzoval stav projektu a to, že kritizovať to vedia iba rôzni hejteri, ktorí sa ale do argumentačnej konfrontácie neodvážia. Keďže som výsledok takejto akcie tušil, odmena mala slúžiť ako dôkaz, že tomu tak skutočne je. Akciu som všetkým uľahčil aj verejnou online prezentáciou tak v slovenčine, ako aj angličtine. Sprevádzaná aj rôznymi grafickými pomôckami, ako naznačuje obrázok. Ukončená bola verejnou akciou v Bardejove, odkiaľ je video pod ním.

Ukončenie akcie získaj 5000 Eur!!!