Adresa, kde môžete vyplnené hárky posielať:

Stanislav Jurčišin, Minerálna 29, 08501, Bardejov
Zakladanie politickej strany pod názvom Kooperativizmus je logickým vyústením výsledkov tohto projektu a jedinou šancou, ako ho dostať do odborných diskusií tam, kam patrí a kde od neho dlhodobo záhadne "odvracajú zrak", nevidia a nepočujú. Prečo? To ukážeme iba cez diskusie touto cestou.

email:  kooperativizmus@centrum.sk