Túžil po tom Marx, chcú to jeho nasledovníci, avšak v  snívajú dokonca aj liberáli. Program, ktorý zabezpečí ekonomiku na trhových a demokratických princípoch, kde sa zdroje a nadhodnota bude prerozdeľovať tvorcom hodnôt. Kde nebude potrebné vykorisťovanie na to, aby výrobný proces mohol fungovať. Program, ktorý dokáže spojiť všetky ideologické prúdy. Prvá zdôvodnená, asi aj definitívna a tá správna alternatíva k úžerníckym režimom je na svete. To, čo na zmenu k lepšiemu chýba. Volá sa KOOPERATIVIZMUS

email:  kooperativizmus@centrum.sk


Akcia získaj 5000 Eur za znegovanie záverov kooperativizmu!!

Ukončenie akcie získaj 5000 Eur!!!

PREDNÁŠKA ONLINE - november 2021

Prednáška, za ktorej negovanie bolo vypísaných 5000 Eur. Všetko povedané v skratke, samozrejme s možnosťou každej maličkosti vysvetliť dopodrobna. Výsledky negovania záverov vo videu vyššie... Snahou bude to dostať aj na medzinárodnú úroveň, kvôli čomu je pripravená prednáška v angličtine, ale očakáva sa podobný priebeh ako pri slovenskej verzii a asi nič iné, ako snaha o ignoráciu, sa už nebude z mojej pozície registrovať. Čo vlastne podporuje závery o režime doby, ktoré vyjdu v knižnej podobe a z viacerých oblastí a aktivít, ktoré som počas rozvoja projektu vykonával.


Presentation in English.