Túžil po tom Marx, chcú to jeho nasledovníci, avšak v  snívajú dokonca aj liberáli. Program, ktorý zabezpečí ekonomiku na trhových a demokratických princípoch, kde sa zdroje a nadhodnota bude prerozdeľovať tvorcom hodnôt. Kde nebude potrebné vykorisťovanie na to, aby výrobný proces mohol fungovať. Program, ktorý dokáže spojiť všetky ideologické prúdy. Prvá zdôvodnená, asi aj definitívna a tá správna alternatíva k úžerníckym režimom je na svete. To, čo na zmenu k lepšiemu chýba. Volá sa KOOPERATIVIZMUS

email:  kooperativizmus@centrum.sk