Torino 2006

Malá preukázateľnosť vyššej efektívnosti kooperatív oproti kapitalistickým spoločnostiam.

Pokusov o napojenie sa na dnešné politické štruktúry bolo mnoho. Začal som s nimi už po vytvorení návrhu a jeho knižnom vydaní, ktorý prakticky opisoval možnosť prechodu na nový ekonomický model. Už v tom čase som mal pocit, že toto je jednoznačný dôkaz toho, že som schopný politike niečo dať a že sú za mnou viditeľné výsledky. O tých som...

Kto som?

27.10.2017

Po skončení vysokej školy som pracoval poväčšine v zahraničí a takto mohol spoznať pracovné procesy a mnohé okolnosti okolo rôznych typov prác. Na základe toho, že som mal k analýzam alebo hľadaniu nejakých hlbších súvislostí ako vyštudovaný makroekonóm bližšie, som sa časom dostával do uvedomovania si vzťahu medzi spôsobom riadenia a výsledkami...